Hyppää sisältöön

Toiminnan periaatteet

Toiminnan periaatteet

Pelirajaton-toiminnalle on laadittu periaatteet, jotka ohjaavat ja selkeyttävät toimintaa.

Kunnioitus ja tasa-arvo

Jokainen on arvokas, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen.

Suhtaudumme toisiimme kunnioittavasti riippumatta toisen vakaumuksesta, näkemyksistä ja henkilökohtaisista valinnoista. Luotamme siihen, että ihminen kykenee arvioimaan elämäänsä ja tekemään sitä koskevia ratkaisuja sen mukaan, mitä pitää arvokkaana ja tavoiteltavana.

Luottamus ja turvallinen ilmapiiri

Toimintamme nojaa luottamukseen, joka mahdollistaa avoimuuden.

Toimintaan osallistuvien tietoja ei luovuteta ilman lupaa ulkopuolisille eikä heihin liittyvistä asioista ja tapahtumista puhuta tunnistettavasti ulkopuolisille. Toimintaa voi osallistua myös nimettömästi. Vaitiolovelvollisuus sitoo vertaisohjaajia ja osallistujia toiminnan ajan ja sen jälkeen.

Toiminnan päihteettömyys mahdollistaa fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden sekä luo puitteet tunteiden ja ajatusten käsittelylle. Toiminnan yhteydessä ei pyydetä tai anneta rahaa lainaksi.

Yhteinen vastuu onnistumisesta

Toimintaan osallistuvat asettavat itse omat tavoitteensa. Heillä on myös vastuu tavoitteiden edistämisestä omassa tahdissa ja omalla yksilöllisellä tavalla.

Vertaisohjaajien tehtävänä on ohjata vuorovaikutusta, auttaa ihmisiä löytämään omia ratkaisujaan ja huolehtia siitä, että keskustelu pysyy asiassa.

Kohtaaminen ja rakentava vuorovaikutus

Kohtaamme ihmiset hyväksyvästi ja myönteisesti, ei kritisoiden. Emme luule tietävämme, mikä on toisille parasta.

Kuulemme ja kuuntelemme sekä annamme tilaa vuorovaikutukselle ja erilaisille mielipiteille. Jokaisella on yhtäläinen oikeus puhua tulematta keskeytetyksi. Jokaisella on myös oikeus olla hiljaa.

Vapaaehtoisuuden ja vertaisuuden arvostaminen

Toimintamme on vapaaehtoista eikä ketään pakoteta mihinkään.

Toiminta on yleishyödyllistä eikä tuota taloudellista hyötyä. Vertaisohjaajat ovat vapaaehtoisia eivätkä saa työstään palkkaa. Vertaistoiminta on osallistujille maksutonta.

Toimintamme ei ole ammattityötä, hoitoa, terapiaa tai kuntoutusta. Tarvittaessa ohjaamme osallistujat ammattiavun piiriin.

Luotamme vertaisuuden voimaan. Vertaiset voivat antaa ja saada tukea toisiltaan. Yhdessä jaettu tieto, kokemuksista oppiminen ja uusien näkökulmien etsiminen tukevat selviytymistä.