Hyppää sisältöön

Katse tarkoitukseen

Psykoterapeuttisissa suuntauksissa Sigmund Freudin psykoanalyyttinen suuntaus olettaa, että ihmistä ohjaa pääasiassa halu mielihyvään ja Alfred Adlerin suuntauksessa halu valtaan. Viktor Franklin eksistenssianalyyttisessa suuntauksessa ihmisen keskeisin päämäärä on löytää tarkoitus olemassaololleen.

Logoterapeuttisen ajattelun kehittäjän Viktor Franklin mukaan modernia yhteiskuntaa vaivaa merkityksettömyyden tunne. Ihmiset reagoivat elämän tyhjyyteen depressiivisesti, aggressiivisesti tai yrittävät turruttaa tunteensa uppoutumalla päihteisiin tai toiminnallisiin riippuvuuksiin. Franklin mukaan tarkoitus elämälle löytyy aina jostain itsemme ulkopuolelta: toisista huolehtimisesta, toisten auttamisesta ja palvelemisesta sekä merkityksellisen tehtävän toteuttamisesta.

Logoterapian mukaan elämällä on aina tarkoitus. Ihminen ei kuitenkaan voi saavuttaa onnea tavoittelemalla sitä aktiivisesti – onni pakenee tavoittelijaansa. Onnellisuus on mahdollista saavuttaa toteuttamalla elämässään antoisia, merkityksellisiä tehtäviä. Onnellisuus tulee siinä ohessa ikään kuin sivutuotteena.

Oman elämän tarkoitus on varsin iso asia pohdittavaksi. Sitä on kuitenkin syytä pysähtyä pohtimaan, mikäli omaa elämää on vuosienkin ajan ohjannut rahapelaaminen. Emme varmaan koskaan löydä mitään yhtä ja ainoaa asiaa olemassaolomme tarkoitukseksi. Ehkäpä sen sijaan löydämmekin useita pienempiä tarkoituksia.

Harjoitus

Pohdi hetki millaisia tarkoituksia sinulla on elämässäsi ja millaisia ehkä aikaisemmin menetettyjä tarkoituksia voisit elvyttää. Voit myös pohtia aivan uusia tarkoituksia itsellesi.

Elämäsi tarkoituksia voit hahmottaa esimeriksi eri roolien kautta. Oletko vanhempi lapsille, huoltaja jollekin läheiselle, lapsi vanhemmillesi, oletko sisarus, toveri ystävillesi? Millaisia rooleja sinulla on vapaa-ajallasi? Millaisia uusia rooleja ja tarkoituksia haluaisit saada?

Pohdi lopuksi millainen vaikutus rahapelaamisellasi on näiden tarkoitusten ja roolien toteutumiseen. Usein havainto on, että rahapelaaminen on estänyt ja haitannut elämän todellisten ja merkityksellisten tarkoituksien toteutumista. Tämä havainto on vahva motivaattori pysyä pelaamattomana tulevaisuudessakin.

Pohdi

Oman elämän tarkoitusta voi lähestyä pohtimalla arvomaailmaa.

  • Millaiset arvot ohjaavat toimintaasi?
  • Millainen ihminen haluaisit olla?
  • Millaisia asioita arvostat ihmisessä ja elämässä?
  • Miten läheisesi ja perheesi vaikuttavat arvoihisi?
  • Millainen vaikutus rahapelaamisella on ollut arvojesi toteutumiseen?
  • Minkälaista tarkoitusta haluaisit toteuttaa elämässäsi? Miten sanallistaisit sitä?