Hyppää sisältöön

Läheisille

Tervetuloa

Työkirjaa hyödynnetään kaikessa Pelirajaton-toiminnan läheisille suunnatussa vertaistuessa. Fokus läheisten vertaistuessa ja myös tässä työkirjassa on läheisessä itsessään ja hänen olonsa parantamisessa.

Pelirajaton-toiminta nojaa ajattelussaan kognitiivis-behavioristiseen tapaan ajatella sekä pelaajan toipumisesta että läheisen muutoksesta. Toimintaamme osallistuvia tuetaan havainnoimaan omaa käyttäytymistään ja siihen vaikuttavia tilanteita sekä tunne- ja ajattelumallejaan. Oman käyttäyty- misen ymmärtämisen myötä ihmiselle avautuu mahdollisuus muuttaa itseään, omaa ajatteluaan ja käyttäytymistään. Pelirajaton-toiminnassa näemme ihminen itse aktiivisena toimijana ja uskomme jokaisen kykyyn ratkaista ongelmiaan omassa elämässään.

Tämän työkirjan rakenteena toimii hahmottamamme läheisen muutosmatka. Muutosmatkalla opi- taan rahapeliongelmasta ja tarkennetaan omaa suhtautumistapaa ongelmallisesti pelaavaan (kirjan osa 1), lisätään omaa hyvinvointia (osa 2), löydetään tasapainoa arkeen ja ihmissuhteeseen (osa 3) sekä tutkitaan, mihin suuntaan elämässään haluaa jatkossa kulkea (osa 4).

Kirjan osat on jaettu edelleen kahteen tai kolmeen teemaan. Jokaiseen teemaan olemme koonneet lyhyitä tekstejä ja tehtäviä, joiden tarkoitus on toimia herätteenä oman tilanteen käsittelemiseksi sekä johdantona yhteisten keskustelujen käynnistämiseksi. Koska läheiset ovat hyvin laaja joukko ja heidän tilanteensa ovat monenlaisia, eivät kaikki työkirjan teemat, tekstit ja harjoitukset varmasti kosketa samalla tavalla kaikkia läheisiä. Tutki ennakkoluulottomasti, mitkä asiat ovat olennaisimpia sinun muutosmatkallasi.

Yhteensä teemoja on 10. Vertaisryhmissä kokoontumiskertoja on 12 (ellei toisin päätetä): ensimmäisellä kerralla tutustutaan, tapaamiskerroilla 2–11 paneudutaan kerrallaan yhteen teemaan ja viimeisellä kokoontumisella kerrataan asioita ja hyvästellään toisemme. Pelirajaton-toiminnan Voimaviikonlopuissa, Voimavarakursseilla ja muissa tukimuodoissa kirjaa hyödynnetään valikoiden.

Sosiaalipedagogisen ajattelun kulmakivenä on yhteisö ja yhdessä voimaantuminen. Toinen sama- kaltaisia asioita kokeva tai kokenut on varmasti paras henkilö ymmärtämään ja tukemaan sinua sekä keskustelemaan näistä vaikeista asioista kanssasi. Matkaseurasi tukee sinua ja sinä tuet heitä heidän muutosmatkoillaan.

Antoisia hetkiä vertaistuen parissa!