Hyppää sisältöön

ALKUTAPAAMINEN

Sosped-säätiö

Sosped-säätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, jonka tehtävänä on vahvistaa yksilön hyvinvointia sosiaalipedagogisella otteella – vertaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta. Säätiön osaaminen keskittyy etenkin toiminnallisiin riippuvuuksiin, sosiaaliseen toimintakykyyn ja monipuoliseen kehitystoimintaan. Sosped on koordinoinut rahapeliongelmiin liittyvää vertaistukea vuodesta 2008 lähtien.

Pelirajaton-toiminta

Pelirajaton-toiminta tarjoaa tietoa ja vertaistukea ongelmallisesti rahapelaaville ja heidän läheisilleen. Tavoitteenamme on vertaistuen avulla tukea, jakaa ymmärrystä ja työvälineitä muutostyöhön ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Kokemustiedon ja -asiantuntijuuden avulla pyrimme vaikuttamaan asenteisiin, lisäämään tietoisuutta rahapeliongelmista sekä kehittämään tarjolla olevia palveluita.

Pelirajaton koostuu yli sadasta vapaaehtoisesta ja viidestä työntekijästä. Vapaaehtoisemme toimivat ympäri Suomea vertaisohjaajina, heillä on omakohtainen kokemus rahapelaamisesta tai läheisenä olosta ja osa heistä toimii kokemusasiantuntijoina.

Pelirajaton on Sosped-säätiön valtakunnallista toimintaa.