Hyppää sisältöön

Tarinani

Tarinani

Vertaistuessa oman tarinan kertomisen kautta tukija ja tuettava tulevat tutuiksi toisilleen. Tarinansa voi kertoa haluamallaan tarkkuudella. Tarinan varsinainen merkitys ei ole sen kertomisessa muille, vaan se toimii työkaluna itselle muutostyön ja toipumisen aloittamisessa ja sen varrella.

Usein tapahtumat ovat mielessämme sumuisena tai sekavana, emmekä hahmota oman toimintamme kulkua tai muista motiiveja. Aloimmeko pelata suruun vai iloon? Mitä silloin tapahtui ja kuinka kaikki jatkui?

Oman tarinan kirjoittaminen voi toimia terapeuttisena työvälineenä. Se auttaa ymmärtämään elämän kulkua ja tuomaan oivalluksia. Esimerkiksi pelaaja voi ajatella olevansa välinpitämätön, mutta kirjoittaessaan ymmärtää, että alkoikin pelata surun tunteeseen. Joskus on luonnollista, että alun voitto kannusti pelaamaan ja toisaalta velkaantuminen ahdisti ja pakotti jatkamaan.

Oman tarinan kautta voi tarkemmin ymmärtää myös, että pelaamishistorian myötä ei ole vain ja ainoastaan rahapelaaja. Pelaajalla on aina paljon muitakin rooleja, kuten esimerkiksi ystävän, veljen tai siskon, vanhemman, isovanhemman, työkaverin tai lapsen rooli. Tarinan työstäminen auttaa tulemaan tietoiseksi omasta elämänkulusta ja niistä tapahtumista, joilla on ollut erityistä merkitystä.

Tarinan työstämisen kautta voi tarkastella itseään osana laajempaa kokonaisuutta. Mitä on kokenut ja kuinka minusta tuli minä? Miten rahapelaaminen on vaikuttanut elämään ja siihen sisältyviin eri rooleihin? Mitä itse asiassa haluaa tulevaisuudessa?

Menneisyys ei muutu, mutta sen merkitys voi muuttua.

Harjoitus

Oman tarinan hahmottaminen on prosessi. Se vie aikaa ja vaatii muistelemista. Siksi ajan kanssa kirjoittaminen on paras tapa hahmottaa omaa historiaa. Kaikki eivät ole tottuneita kirjalliseen tuottamiseen, silloin voit laittaa asioita muistiin esimerkiksi ranskalaisilla viivoilla.

Antamalla aikaa itsellesi ja muisteloille kirjoitus pikkuhiljaa täydentyy. Älä huolehdi kirjoitustaidosta tai välimerkeistä. Muista, että kirjoittaminen ei ole itsetarkoitus, vaan se on väline itsetuntemukseen. Anna itsellesi siis aikaa.

Oman tarinan työstämisen voit aloittaa myös muistelemalla elämää taaksepäin ja kirjoittamalla ylös päivämääriä tai vuosia, joita tulee mieleen merkittävistä tapahtumista. Sen voi myös piirtää esimerkiksi aikajanalle. Tämän jälkeen voit laajentaa tapahtumien taustoja ja merkitystä kirjoittamalla lisää näistä tapahtumista.

Esimerkkejä tarinoista löydät Pelirajaton-verkkosivuilta

Tarinaa voi lähestyä seuraavien väliotsikoiden sekä apukysymysten kautta:

1. Miten pelaamiseni alkoi?

 • Minkä ikäinen olin?
 • Mitä pelasin?
 • Miten tai miksi jouduin pelien äärelle?
 • Miltä pelaaminen tuntui, miten se vaikutti minuun ja millaisia tunteita minulla oli?

2. Miten pelaamiseni jatkui?

 • Missä vaiheessa aloin pelata enemmän?
 • Mitkä seikat vaikuttivat pelaamisen jatkumiseen?
 • Millaisia muistoja ja tunteita minulla on pelihistorian varrelta (hyviä ja huonoja)?

3. Pelaamisen kriisiytyminen ja toipumisen käynnistyminen

 • Missä vaiheessa huomasin pelaavani liikaa? Mitä silloin tapahtui? Mikä oli ratkaiseva hetki?
 • Millaisia yrityksiä minulla on ollut lopettaa pelaaminen? Retkahtamisia?
 • Millainen muutosvaihe on ollut?

4. Miten tästä eteenpäin?

 • Missä vaiheessa olen nyt suhteessa pelaamiseen?
 • Mitä toivon elämältä ja mitä tavoittelen?
 • Mitä toivon tapahtuvaksi tulevaisuudessa?
 • Kuuluuko pelaaminen/pelaamattomuus osana hyvään elämään?
 • Mitä pelaamattomuus vaatisi?
 • Mitä minun pitäisi konkreettisesti tehdä?