Hyppää sisältöön

MITÄ HALUAN ELÄMÄLTÄNI?

MITÄ HALUAN ELÄMÄLTÄNI?

Kuten pelaaja on vastuussa omista valinnoistaan, toiminnastaan ja elämästään, samoin on myös läheinen. Jotta läheisen arki tuntuisi arvokkaalta ja tulevaisuus kiinnostavalta, on hyvä toisinaan pysähtyä puntaroimaan omaa elämäänsä. Miten olen tullut tähän pisteeseen ja mihin suuntaan haluan elämässäni jatkossa kulkea? Olenko itse ohjaimissa vai kuka elämääni ohjaa? Mikä on minulle elämässä arvokasta ja miten se näkyy toiminnassani, valinnoissani, puheessani ja ajankäytössäni? Ovatko roolini muuttuneet, kun riippuvuus tuli osaksi elämääni?  

Itsetutkiskelun seurauksena voi havaita muutostarpeita elämässään. Saattaa havaita, että haluaa jatkossa pitää vielä tiukemmin kiinni itselleen tärkeistä asioista tai haluaa jättää jotain taakseen. Onko tarpeen tehdä valintoja, jotka vastaisivat paremmin arvojasi? Omiin valintoihinsa saa varmuutta, kun vaihtoehtoja tutkii arvomaailmastaan käsin.

Oppimistehtävät

  • Omat arvot ja niiden merkitys elämässä kirkastuu
  • Vapauden ja vastuiden tunnistaminen omassa ja toisen elämässä tarkentuu

Mahdolliset haasteet

  • Vaikeus hahmottaa, mistä oma hyvä ja mistä yhteinen hyvä elämä koostuu ja mitä toivoo tulevaisuudelta
  • Vaikeus tunnistaa omia arvojaan ja vaikeus tehdä valintoja