Hyppää sisältöön

Vastuut

Vastuut

Jokaisella aikuisella on elämässään vastuita ja velvollisuuksia. Lainsäädäntö määrittelee reunaehtoja yksilön toiminnalle ja yhteiskunnassa on sosiaalisesti hyväksyttyä toimintaa, joiden sisällä toimiminen katsotaan yhteisesti hyväksyttäväksi.

Vastuuntuntoinen ihminen on itsenäinen ja aktiivinen tekijä omassa elämässään. Hän maksaa veronsa, käy työssä tai hakee työtä (jos sille ei ole esteitä), maksaa laskunsa ja asumiskulunsa, pitää yllä kotiaan ja kohtelee muita väkivallattomasti. Useimmilta ihmisiltä – myös ongelmapelaajilta – löytyy kykyä ottaa vastuuta itsestään, omista valinnoistaan ja niiden seurauksista. 

Kahden aikuisen ihmisen välisen suhteen ei pitäisi vähentää yksilön vastuita. Parisuhteissa molempien tulee kantaa omien vastuiden lisäksi suhteen yhteiset vastuut siten, että ne jaetaan tasavertaisesti ja toista kunnioittaen. Vaikka suhteen toinen osapuoli alkaisi pelata vastuuttomasti, hänen vastuunsa yhteiskunnassa tai parisuhteessa ei katoa mihinkään. Usein kuitenkin peliongelma vääristää suhteen dynamiikkaa ja vastuu alkaa jakautua epätasa-arvoisesti toisen kannettavaksi.

Pelaava aikuinen lapsi saattaa hyväksikäyttää vanhemman halua ja tarvetta auttaa lastaan hädässä. Vaikka vanhemmat huolehtivat lapsistaan, vastuu ei voi olla loputtomiin vanhemmilla vaan aikuistuttua vastuu omasta hyvinvoinnista ja elämästä täytyy siirtyä aikuiselle lapselle. Vanhempi voi toki kannustaa ja tukea lastaan peliongelman hoidossa, mutta pelaaja ei voi vastuuttaa ketään omista valinnoistaan. 

Pitkittyessään vastuunkantaminen aiheuttaa uupumusta tai jopa masennusta, mikä on riski läheisen hyvinvoinnille. 

Vastuiden tasapaino ei välttämättä löydy hetkessä. Läheisestä saattaa myös tuntua haastavalta alkaa ns. vastuuttaa pelaajaa tai päästä irti omasta ylivastuullisuudesta. Lähtökohtaisesti on hyvä pohtia ensin, mitä vastuita kuuluu läheiselle ja mitä pelaajalle. Kun asiat on kirjattu ylös, molemmat näkevät konkreettisemmin, mistä omat ja yhteiset vastuut koostuvat. Kirjalliseen sopimukseen tai listaan voi myös palata myöhemmin uudestaan, jos tilanne niin vaatii.

Pohdi

  • Kirjaa ylös omia ja pelaajan vastuita arjessanne. Jakaantuvatko vastuunne tasapuolisesti ja mielekkäästi?
  • Mitkä asiat saattavat vaikuttaa mahdolliseen ylivastuullisuuteesi? 
  • Jos päästät irti, eli hoidat omat vastuualueesi ja jätät toiselle omansa, mitä ajattelet tapahtuvan?  
  • Kysy pelaajalta, miltä listauksesi hänen mielestään näyttää? Tehkää yhdessä lista, joka tasaa ja selkeyttää