Hyppää sisältöön

Miten rahapeliongelma kehittyy?

Miten rahapeliongelma kehittyy?

Rahapeliongelman taustat ja syyt vaihtelevat, mutta tiettyjä yleisiä piirteitä on löydetty. Yksi tapa on luokitella ongelmallisesti pelaavat peliongelman syntyyn vaikuttaneiden altistavien tekijöiden mukaan.

Ongelman syntytapa vaikuttaa sekä oireisiin että hoitoon. Ympäristöstä johtuvat altistavat tekijät sekä ehdollistuminen, tottuminen ja voittojen tavoittelu ovat jokaiselle pelaajatyypille yhteisiä.

1. Ehdollistuneet: Pelkästään ympäristöstä johtuvat altistavat tekijät

Ehdollistuneilla pelaajilla ei ole juurikaan rahapeliongelmaa edeltäviä ongelmia. Stressi, ahdistus ja runsas alkoholinkäyttö ovat rahapeliongelman oireita tai seurauksia. Peliongelman synty on seurausta ehdollistumisesta pelaamiseen ja pelaamisen hallinnan menettämisestä. Pelaamiseen liittyy usein virheellisiä uskomuksia ja tappioiden jahtaamista. Ehdollistuneilla pelaajilla riittää usein kevyt tuki, kuten asiallinen tieto peleistä ja ongelmapelaamisesta, oma-apuvälineet sekä lyhyet keskustelut. Myös luonnollinen toipuminen on yleistä.

2. Tunne-elämästä johtuvat altistavat tekijät

Tunne-elämältään alttiiden kohdalla peliongelman taustalla on jännityksen hakemisen, virheuskomusten ja tappioiden jahtaamisen lisäksi tunne-elämän altistavia tekijöitä. Tekijöinä voivat olla mm. lapsuuden häiriöt ja traumat, peliongelma perheessä, elämänkriisi sekä mielialahäiriöt kuten masennus. Rahapelaaminen toimii pakotienä kuormittavasta elämäntilanteesta ja siihen liittyvistä tunnereaktioista. Ryhmä vaatii pitkäaikaisempaa hoitoa, joka sisältää erityisesti stressinhoitoa ja ongelmien ratkaisua. Vertaistuesta on usein apua.

3. Biologiset ja neuropsykologiset altistavat tekijät

Tämän ryhmän pelaajilla on edellisten ryhmien piirteiden lisäksi biologisia ja neuropsykologisia altistavia tekijöitä kuten voimakasta impulsiivisuutta, riskikäyttäytymistä, persoonallisuushäiriöitä sekä tarkkaavuuden häiriöitä. Ryhmään kuuluvilla on runsaasti myös tunne-elämään, sosiaalisiin suhteisiin ja päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia. Pelaajat saattavat rahoittaa pelaamistaan myös rikollisin keinoin, kuten varastamalla rahaa. Ryhmä vaatii usein intensiivisempää hoitoa: kognitiivista terapiaa, laitoshoitoa ja lääkkeellistä hoitoa.

Lähde: Rahapeliriippuvuus -kirja (Duodecim 2015) ja peluuri.fi

Pohdi

Minkä kategorian piirteitä pelaajassa on eniten?

Harjoitus

Esittele kuvaukset pelaajalle ja keskustelkaa havainnoistanne. Mitä syitä hän ja sinä näette peliongelman synnyn taustalla?