Hyppää sisältöön

Rahapelaaminen Suomessa

Rahapelaaminen Suomessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL teettää neljän vuoden välein kyselytutkimuksen, jossa tarkastellaan suomalaisten rahapelaamista. Vastanneet ovat iältään 15–74-vuotiaita. Viimeisin tutkimus tehtiin vuonna 2019. Alla olevat luvut perustuvat THL:n julkaisemaan tilastoraporttiin (8/2020).

Suomessa on erittäin laaja pelitarjonta ja rahapelaamiseen suhtaudutaan yleisesti myönteisesti.  Rahapelaamista säädellään lailla ja rahapelejä saa toimeenpanna ainoastaan valtio-omisteinen Veikkaus. Rahapelihaittojen ehkäisy on linjattu rahapelipolitiikan pääasialliseksi tavoitteeksi.

Vuoden 2019 väestökyselytutkimuksen mukaan 78 %, eli 2 917 000 Manner-Suomessa asuvaa suomalaista on pelannut jotain rahapeliä viimeisen kuluneen 12 kuukauden aikana. Kerran viikossa tai sitä useammin jotain rahapeliä pelasi 29 % vastaajista.

Suomalaiset häviävät arviolta noin 1 700 miljoonaa euroa vuodessa kotimaisiin rahapeleihin.  Tästä kokonaissummasta 2,5 % pelaajista (n. 72 000 henkilöä) kulutti rahapeleihin 50 %. Pelaajista 17,8 % kulutti 80 % kokonaissummasta, eli hävitystä rahasta. Rahapelaaminen on siis hyvin keskittynyttä.

Riski, ongelma vai riippuvuus?

Ongelmattoman pelaamisen, riskipelaamisen, ongelmapelaamisen ja rahapeliriippuvuuden välille on vaikeaa vetää tarkkaa rajaa. Kyselytutkimukseen vastanneista 15–74-vuotiaista arvioidaan olevan:

  • Riskitasolla pelaavia 10,7 % (n. 397 000 hlöä)
  • Ongelmallisesti pelaavia 3,0 % (n. 112 000 hlöä), joista
  • Todennäköisesti rahapeliriippuvaisia 1,4 % (n. 52 000 hlöä)

Rahapelaaminen ei muuttunut huomattavasti vuosien 2015–2019 välillä. Vuoteen 2007 verrattuna rahapelaaminen on yleistynyt molemmilla sukupuolilla (miehet ja naiset) ja kaikissa yli 24-vuotiaiden ryhmässä. Ikärajamuutoksen myötä 15–17-vuotiaiden pelaajien osuus on kuitenkin vähentynyt.

Vuoden 2019 jälkeen koronaviruksen suljettua peliautomaatit keskustelu rahapelaamisen tuomista ongelmista sekä rahapelipolitiikasta sai tuulta alleen. Päivittäistavarakaupoista poistui huomattavasti peliautomaatteja ja Veikkauksen eri pelihaittaestolinjausten, kuten pakollisen tunnistautumisen, peliautomaattien vähentämisen sekä tappiorajan asettamisen myötä rahapelaaminen muuttuu asteittain vastuullisemmaksi. 

Rahapelaajien läheiset

Rahapeliongelma ei vaikuta ainoastaan pelaajaan itseensä, vaan se vaikuttaa vähintään 4–6 henkilöön hänen ympärillään. Läheinen voi olla esimerkiksi muut perheen jäsenet, puoliso, ystävät, vanhemmat, isovanhemmat, appivanhemmat, työkaverit.

Noin 790 000 henkilöä, eli jopa 21,1 prosenttia vastaajista kertoi vuoden 2019 kyselyssä, että heidän läheisellään, yhdellä tai useammalla, on tai oli ongelmallista rahapelaamista. Rahapeliongelma oli ollut tavallisimmin (13,7 % vastanneista) itselle tärkeällä ystävällä ja 10 %  vastaajista perheenjäsenellä.

Lähde: Rahapelaaminen ja peliongelmat – suomalaisten rahapelaaminen 2019 Tilastoraportti 8/2020