Hyppää sisältöön

Erilaiset roolit ja peliongelman tyypilliset vaikutukset

Erilaiset roolit ja peliongelman tyypilliset vaikutukset

Peliongelma heijastuu usein koko pelaajan lähipiirin. Osa haitoista on koko lähipiirille samoja, mutta osaan ongelma vaikuttaa eri tavalla. Häpeä, huoli, kielteiset tunteet ja neuvottomuus ovat monien läheisten jakamia kokemuksia. Masennus ja alakulo tarttuvat helposti myös lähipiiriin. Ihmissuhteen jatko pelaajan kanssa mietityttää ja pelaajan pahoinvointi huolestuttaa. Myös läheiset kokevat usein painetta salailla ja peitellä tilannetta muilta. Pelaamisesta aiheutuneet taloudelliset ongelmat heijastuvat varsinkin saman katon alla asuviin, mutta usein myös muu lähipiiri kokee taloushuolia taipuessaan paikkailemaan pelaajan aiheuttamia menetyksiä.

Pelaajien puolisoiden elämässä ongelmapelaamisen seuraukset tuntuvat usein hyvin voimakkaasti. Puoliso saattaa vastata yksin koko perheen elatuksesta ja kodin laskuista. Koko perhe saattaa tinkiä ruoasta ja muista perustarpeista. Vastuu lapsista ja kodista voi jäädä yksin puolison kannettavaksi. Ongelmapelaaminen värittää puoli- soiden keskinäistä suhdetta ja parisuhteeseen syntyy monenlaisia jännitteitä. Kumppanuus ja seksuaalisuus saattavat kärsiä. Salailu ja valheet nakertavat luottamusta pitkäksi ajaksi. Puoliso voi menettää kunnioituksen pelaajaa kohtaan ja kokea syyllisyyttä siitä, ettei pysty lopettamaan toisen pelaamista. Puolisoiden psyykkinen ja fyysinen terveys usein heikentyy. Terveyttä heikentävät stressi, tinkiminen terveysmenoista, masennus sekä jatkuva epäilys toisen tekemisistä. Myös puoliso saattaa hävetä tilannetta ja eristäytyä sen seurauksena muista ihmisistä. Yksinäisyys, avuttomuus ja ristiriitaiset tunteet vaivaavat monia puolisoita.

Pelaajan alaikäiset lapset saattavat tuntea itsensä hylätyiksi, kun vanhemman aika ja energia kuluu pelaamiseen. Vanhemman käyttäytyminen voi tuntua välinpitämättömältä ja kaoottiselta. Käytös voi herättää lapsessa pelkoa ja ahdistusta. Peliongelmasta seuraavat taloudelliset ongelmat vaikuttavat lapsen mahdollisuuksiin harrastaa ja myös hänen perustarpeidensa tyydyttyminen voi estyä. Todennäköisesti lapset aistivat perheessä vallitsevan salailun sekä kiristyneen ilmapiirin, vaikkei asiasta heille kerrottaisikaan. Myös toinen, ei-pelaava vanhempi voi olla masentunut,

uupunut tai ahdistunut, jonka seurauksena lapsi jää vaille riittävää huomiota.

Pelaajan vanhemmat tai sisarukset haluavat usein auttaa pulaan joutunutta lastaan/sisartaan, mutta rajojen vetäminen auttamiseen sekä vastuun siirto aikuiselle lapselle omista tekemisistään tuottaa usein hankaluuksia. Vanhempien tyypillinen tapa auttaa on maksaa lapsensa aiheuttamia pelivelkoja. Vanhemmat saattavat myös joutua pelaavan lapsensa taloudellisen hyväksikäytön, manipuloinnin tai rikoksen uhriksi, joten auttaminen ei ole siis aina omasta halusta lähtenyttä.

Painetta lapsensa taloudelliseen auttamiseen kokevien vanhempien on hyvä ohjata lapsi hoitamaan asiaa itse talous- ja velkaneuvonnan ammattilaisten kanssa, jolloin asiat lähtevät usein tehokkaammin korjaantumaan. Aikuisen ihmisen on tärkeää kohdata ja selvittää toimintansa seuraukset ja oppia kantamaan vastuu itsestään.

Pelaajan aikuiset lapset saattavat joutua huolehtimaan ikääntyvän vanhemman pelaamisesta, mikä asettaa ihmissuhteen koetukselle. Aikuinen lapsi kokee vanhempansa pelaamisesta huolta ja stressiä. Pelaaminen vaikuttaa helposti myös pelaajan suhteeseen lapsenlapsiinsa. Raha-asioiden hoitamisessa pelaajan tukeutuminen lapseensa aiheuttaa niin ikään ristiriitoja. Aikuiset lapset yrittävät usein eri keinoin rajoittaa ikääntyvän vanhempansa pelaamista. Kun keinot eivät auta, on seurauksena usein etääntyminen vanhemmasta.

Pohdi

  • Mitkä haitallisista vaikutuksista korostuvat mielestäsi sinun läheisroolissasi?
  • Mitä omia tai muilta tulevia odotuksia rooliisi pelaajan läheisenä (puoliso, vanhempi, aikuinen lapsi, sisarus) mielestäsi sisältyy?
  • Mitä hyötyä tai haittaa olisi siitä, jos vastuu peliongelman ja sen seurausten hoitamisesta siirrettäisiin mahdollisimman nopeasti pelaajalle itselleen? Pohdi asiaa niin pelaajan kuin omasta näkökulmastasi.