Hyppää sisältöön

Katse tarkoitukseen

Katse tarkoitukseen

Psykoterapeuttisissa suuntauksissa Sigmund Freudin psykoanalyyttinen suuntaus olettaa, että ihmistä pääasiassa ohjaavan halu mielihyvään. Alfred Adlerin  suuntauksessa ihmistä ajaa pääasiassa halu valtaan, Victor Franklin eksistenssianalyyttisessä suuntauksessa ihmisen keskeisin päämäärä on löytää tarkoitus olemassaololleen.

Logoterapeuttisen ajattelun kehittäjän Viktor Franklin mukaan modernia yhteiskuntaa vaivaa merkityksettömyyden tunne. Ihmiset reagoivat elämän tyhjyyteen joko depressiivisesti, aggressiivisesti tai yrittävät turruttaa tunteensa uppoutumalla päihteisiin tai toiminnallisiin addiktioihin. Franklin mukaan tarkoitus elämälle löytyy aina jostain itsemme ulkopuolelta: toisista huolehtimisesta, toisten auttamisesta, toisten palvelemisesta ja merkityksellisen tehtävän toteuttamisesta.

Logoterapian mukaan elämällä on aina tarkoitus, mutta ihminen ei voi saavuttaa onnea tavoittelemalla sitä aktiivisesti – onni pakenee tavoittelijaansa. Onnellisuus on kuitenkin mahdollista saavuttaa toteuttamalla elämässään antoisia, merkityksellisiä tehtäviä ja onnellisuus tulee siinä ohessa ikään kuin sivutuotteena. Omistautumalla syviin elämyksiin kykenee luomaan yhteyden itsensä ulkopuolelle.

Oman elämän tarkoitus on varsin iso asia pohdittavaksi. Emme kaikki varmaan koskaan löydäkään mitään yhtä ja ainoaa asiaa olemassaolomme tarkoitukseksi. Ehkäpä löydämme useita pienempiä tarkoituksia. Henkilön, jonka elämää kenties vuosienkin ajan on ohjannut rahapelaaminen, on syytä pohtia elämälleen rakentavampaa tarkoitusta.

Pohdi

  • Millaiset arvot ohjaavat toimintaani?
  • Minkälainen ihminen haluaisin olla? 
  • Millaisia asioita arvostan ihmisessä ja elämässä? 
  • Miten läheiseni ja perheeni vaikuttavat arvoihini?
  • Onko rahapelaajan läheisenä elämisellä ollut vaikutus arvojeni toteutumiseen?
    Millainen vaikutus?
  • Minkälaista tarkoitusta haluaisin toteuttaa elämässäni? Onko sitä mahdollista sanallistaa?

Harjoitus

Kirjoita millaisia tarkoituksia sinulla on omassa elämässäsi. Kirjoita myös, millaisia ehkä aikaisemmin menetettyjä tarkoituksia voisit elvyttää sekä millaisia aivan uusia tarkoituksia itsellesi haluaisit löytää? 

Elämäsi tarkoituksia voit hahmottaa esim. eri roolien kautta; oletko vanhempi lapsille, huoltaja jollekin läheiselle, lapsi vanhemmillesi tai jonkun sisarus tai ystävä? Millaisia rooleja sinulla on vapaa-ajallasi? Millaisia uusia rooleja ja tarkoituksia haluaisit itsellesi saada? 

Pohdi lopuksi mikä vaikutus rahapelaajan läheisenä elämisellä on ollut näiden tarkoitusten ja roolien toteutumiseen.