Hyppää sisältöön

Tunnista arvosi

Tunnista arvosi

Arvot ovat tärkeitä sillä ne motivoivat ja ohjaavat meitä valinnoissamme ja päätöksissämme. Jokaisella on oma arvomaailmansa, mutta välttämättä sitä ei tule ajatelleeksi tai omia arvoja ei tunnista. Tunnistaminen vaatii hiljentymistä ja pohdintaa.

Arvoristiriita elämässä on energiaa syövä ja ahdistusta aiheuttava voima. Millainen ihminen haluaa olla verrattuna siihen, millainen oikeasti on. Tapa käyttäytyä ja päivittäiset valinnat paljastavat todelliset siinä hetkessä käytössä olevat arvot.

Logoterapian mukaan kolme tärkeintä tapaa, joilla ihminen voi löytää tarkoituksen elämälleen ja toteuttaa arvojaan ovat luovat arvot, elämysarvot ja asennearvot.

 1. Luovilla arvoilla tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä ihminen voi antaa maailmalle omina aikaansaannoksinaan.
 2. Elämysarvot tarkoittavat sitä, mitä ihminen saa maailmalta kohtaamisina tai kokemuksina.
 3. Asennearvot puolestaan toteutetaan asennoitumalla. Asennearvolla tarkoitetaan sitä,
  millaisen asenteen ihminen omaksuu elämän tuomia haasteita kohtaan.

Harjoitus

 1. Valitse listalta arvoja, jotka kuvaavat arvomaailmaasi. Voit valita arvoja myös listan ulkopuolelta.
 2. Löydätkö kolme ydinarvoasi? Ydinarvo on niin tärkeä asia, että se ei ole vaihdettavissa.
 3. Elätkö/pystytkö elämään valitsemiesi arvojen mukaista elämää? Miten nämä arvot näkyvät arjessasi?
 4. Miten haluat vahvistaa näitä arvoja tulevaisuudessa?
 5. Onko rahapelaamisella ollut vaikutusta siihen, miten pystyt arvojasi toteuttamaan?
 • Avoimuus
 • Haastavuus
 • Hauskuus
 • Hengellisyys
 • Henkisyys
 • Huumori
 • Ilo
 • Itsekunnioitus
 • Itsevarmuus
 • Kauneus
 • Kasvu
 • Kunnioittaminen
 • Kuuluisuus
 • Luotettavuus
 • Luovuus
 • Maine
 • Menestyksellisyys
 • Merkityksellinen työ
 • Myötätunto
 • Onnellisuus
 • Oikeus
 • Oikeudenmukaisuus
 • Oppiminen
 • Optimismi
 • Palveleminen
 • Perhe ja -elämä
 • Päättäväisyys
 • Pätevyys
 • Rauha
 • Rakkaus
 • Rohkeus
 • Rehellisyys
 • Saavutukset
 • Sisäinen harmonia
 • Seikkailun halu
 • Suosio
 • Status
 • Tasapaino
 • Tieto
 • Tunnustukset
 • Turvallisuus
 • Uskonnollisuus
 • Uskollisuus
 • Vakaus
 • Vapaus
 • Vastuullisuus
 • Varallisuus
 • Viisaus
 • Yhteisöllisyys
 • Ystävällisyys
 • Ystävyyssuhteet