Hyppää sisältöön

AVUN HAKEMINEN JA MUUTOSTYÖ

AVUN HAKEMINEN JA MUUTOSTYÖ

Pelaaja on valmis tekemään aidon päätöksen peleistä irrottautumisesta ja avun vastaanottamisesta. Vertaistuki ja hoito ovat tärkeässä roolissa tuomassa tietoa sekä kannustamassa muutokseen. Muutostyön välttely ja halu pärjätä yksin muuttuvat hitaasti kiitollisuudeksi avun saamisesta.

Toipumisen myötä pelaaja alkaa arvostamaan vertaistukea ja hoitoa. Hänellä herää kiinnostus siihen ja oivallus, että omalla toiminnalla on mahdollista vaikuttaa suunnanmuutokseen. Lisäksi vahvistuu ymmärrys siitä, että pelaaja on itse vastuussa itsensä hoitamisesta. Tämä johtaa tekemään muutostyötä ilolla ja terveellä uteliaisuudella.

Pelaaja kiinnostuu itsestään uudella tavalla ja oman toimintansa vaikutuksesta läheisiin ja muuhun ympäristöön. Muutostyö tulee osaksi arkea.

Oppimistehtävät

  • Tyypillisten pelitilanteiden ja valinnan paikkojen tunnistaminen.
  • Omien ajatusten ja tunteiden tutkiminen.
  • Oman arvomaailman tutkimisen aloittaminen.

Riskit

  • Kun pelaaja näkee muutoksen olevan mahdollinen ja pahimman olevan jo takana, hän alkaa olla olemaan tyytyväinen ja siten luistamaan vielä tarvittavasta asioiden käsittelystä ja muutostyöstä.
  • ”Tämä riittää, tällä pärjään” -asenne, jolloin muutostyö saattaa jäädä kesken.