Hyppää sisältöön

Mistä apua talous- ja velkaongelmiin?

Mistä apua talous- ja velkaongelmiin?

Maksuvaikeudet ovat yleisiä Suomessa. Vuoden 2023 alussa lähes 400 000 ihmisellä oli maksuhäiriöitä ja puolen miljoonan ihmisen velat ovat vuosittain ulosotossa. Velkaongelmissa nykyisin tyypillisiä ovat kulutusluottojen aiheuttamat velkakierteet. Talous- ja velkaongelmien taustalla on monia syitä, joista ongelmallinen rahapelaaminen on yksi.

”Velkojen ja rahatilanteen murehtiminen on loppunut. Olen hyväksynyt nykyisen tilanteeni ja tiedän, että se on joskus ohi ja saan aloittaa “puhtaalta pöydältä”. Raha ei ole enää peliväline, eikä se myöskään näyttele elämässäni kovinkaan suurta roolia.”

Moni pelaaja miettii, miten voisi selviytyä talous- ja velkaongelmista. Ongelmat kuormittavat ja stressaavat ja niiden ratkaiseminen saattaa tuntua ensisijaiselta. Moni häpeää talousvaikeuksia, eikä puhu niistä edes lähipiirissä. Usein omaan tilanteeseen havahtuminen ja sen hyväksyminen vievät myös aikaa.

Ratkaisua talous- ja velkaongelmiin ei yleensä löydy nopeasti, vaan tilanteeseen on sopeuduttava ja se on hyväksyttävä. Isonkin velkamäärän kanssa voi elää hyvää elämää.

1. Älä hätiköi, vaan hae apua

Talous- ja velkavaikeuksien kanssa ei tarvitse jäädä yksin, sillä erilaista apua ja tukea on tarjolla.

Pohdi rauhassa, mikä olisi järkevin tapa toimia tilanteessasi. Maksa välttämättömät menot, kuten asumismenot. Älä sorru hätäratkaisuihin maksuhäiriömerkinnän, perinnän tai ulosoton pelossa. Hätäratkaisut voivat tuntua helpottavalta, mutta ne vain siirtävät ongelman tulevaisuuteen. Usein velkamäärä vain lisääntyy ja veloista eroon pääseminen pitkittyy.

2. Selvittele maksukykyäsi ja velkojasi

Usein velkakierre on jatkunut kauan ja voi olla, ettet tiedä kuinka paljon ja kenelle lopulta olet velkaa.

Kun velkamäärä on selvillä, voit pohtia, mitä veloille on tehtävissä. Vaikka velkaongelmiin on harvoin nopeita ratkaisuja, apua on saatavilla ja aina on mahdollista tehdä jotain.

Kun etsit ratkaisua, varaudu siihen, että usein

 • Asioiden hoito vaatii sinnikkyyttä ja aktiivisuutta
 • Toimiva ja sinulle mahdollinen ratkaisu ei ole alkuperäisen toiveesi mukainen
 • Voit joutua tinkimään tottumuksistasi tai luopumaan omaisuudestasi

Koska tilanteet ovat hyvin erilaisia ja yksilöllisiä, on parasta hakea apua ja selvitellä asioita ammattilaisen kanssa. Näin saat ajankohtaista ja oikeaa tietoa sekä käytännön neuvoja tilanteeseesi. Usein velkaongelmista on vääriä uskomuksia tai kuulopuheita, jotka saattavat pitkittää tilanteen selvittämistä.

”Velkojen ja rahatilanteen murehtiminen on loppunut. Olen hyväksynyt nykyisen tilanteeni ja tiedän, että se on joskus ohi ja saan aloittaa “puhtaalta pöydältä”. Raha ei ole enää peliväline, eikä se myöskään näyttele elämässäni kovinkaan suurta roolia.”

Talous- ja velkaneuvonta

Oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonta on maksutonta, luottamuksellista ja sitä järjestää valtio.

Talous- ja velkaneuvonta

 • Antaa tietoa ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidossa
 • Auttaa selvittämään velkatilanteen ja punnitsemaan ratkaisuvaihtoehtoja
 • Auttaa hakemaan järjestelylainaa, järjestelylainatakausta tai velkajärjestelyä
 • Ohjaa hakemaan tarvittaessa oikeudellista apua

Asiakas voi valita, missä toimistossa asioi. Asioida voi sähköisesti, kasvokkain, puhelimessa tai chatissa. Tarkemmat tiedot löytyvät talous- ja velkaneuvonnan nettisivuilta. Sieltä löytyy myös tietoa ja työvälineitä taloudenhallintaan ja velkatilanteen selvittelyyn.

Takuusäätiö

Takuusäätiö on kotitalouksien arjen raha-asioiden asiantuntija, joka auttaa ihmisiä ottamaan oman taloutensa haltuun.

Takuusäätiö tarjoaa maksutta

 • puhelin- ja chat-neuvontaa
 • takauksia pankista nostettaviin järjestelylainoihin
 • pienlainoja
 • välineitä raha-asioiden hallintaan, esimerkiksi penno.fi -sovellus, oppaat ja itseapu-välineet.

Takuusäätiön nettisivuilta löytyy tietoa ja opastusta, kun rahat eivät riitä kaikkien laskujen ja velkojen maksuun. Sivuille on koottu tietoa myös esimerkiksi maksusopimuksista, velkajärjestelyistä, maksuhäiriömerkinnöistä, perinnästä ja ulosotosta.

Mitä tarkoittaa…

Maksuhäiriömerkintä?

Maksuhäiriömerkintä tulee maksamattomasta velasta ja se merkitään luottotietorekisteriin. Luottotietorekisteriin häiriö merkitään tavallisesti sen jälkeen, kun velkoja on hakenut laskulle tai velalle käräjäoikeudesta maksutuomion.

Maksuhäiriömerkintöjä voi saada useammassa eri vaiheessa:

 • Velkojan ilmoittama maksuhäiriömerkintä.
 • Käräjäoikeuden ilmoittama maksuhäiriömerkintä.
 • Ulosoton ilmoittama maksuhäiriömerkintä.
 • Maksuhäiriömerkintä velkajärjestelystä.
 • Maksuhäiriömerkintä edunvalvonnasta tai oma luottokielto.

Maksuhäiriömerkintä poistuu 1 kuukauden kuluttua siitä, kun velka on maksettu ja siitä on ilmoitettu luottorekisteriin.

Perintä ja ulosotto?

Perinnässä peritään maksamatonta laskua tai velkaa.

Perintä alkaa yleensä siitä, kun velkaa ei makseta. Velalliselle lähetetään maksuhuomautus tai -vaatimus ja maksusopimus. Silloin velan voi vielä maksaa vapaaehtoisesti. Kirjeen lähettää yleensä perintätoimisto.

Velkaa voidaan periä myös oikeudellisesti. Velalle haetaan käräjäoikeudesta maksutuomio ja velkoja toimittaa velan ulosoton perittäväksi. Ulosottoon menevistä veloista tulee maksuhäiriömerkintä.

Jotkut velat kuten terveyskeskusmaksut ja sakot ovat ulosottokelpoisia ilman maksutuomiota.

Ulosotto voi periä velkaa suoraan velallisen palkasta tai eläkkeestä. Velkaa voidaan periä myös ulosmittaamalla eli myymällä omaisuutta. Perinnässä alkuperäiseen velkaan lisätään perinnästä koituneet maksut ja viivästyskorot. Myös käräjäoikeuden maksutuomiosta tuleva maksu lisätään velkaan. Laskujen ja velkojen perintä alkaa eräpäivästä. Velkojen perintä päättyy viimeistään niiden lopulliseen vanhentumiseen.

Velkojen järjestelykeinot?

Omaan tilanteeseen sopivan keinon selvittämiseksi on tiedettävä oma maksuvara ja velkamäärä. Kannattaa olla yhteydessä talous- ja velkaneuvontaan ja käydä oma tilanne läpi ammattilaisen kanssa.

Velkojen järjestelyllä pyritään aina koko velkatilanteen järjestämiseen.

Usein ylivelkatilanteessa maksusuunnitelmat tai järjestelylaina eivät ratkaise koko velkaongelmaa, vaan velat on päästettävä ulosottoon. Ulosoton alettua ja tilanteen vakiinnuttua voidaan selvittää mahdollisuutta esimerkiksi yksityishenkilön velkajärjestelyyn.

Syvenny aiheeseen

Takuusäätiö on kerännyt verkkosivuilleen tietoa ja opastusta, kun rahat eivät riitä kaikkien laskujen ja velkojen maksuun.

Ylen sivuilla on artikkeli, johon on koottu kattavasti tietoa perinnästä, ulosotosta, velkajärjestelystä ja muista usein kysytyistä kysymyksistä.