Hyppää sisältöön

Kolme rahapeliongelmaan johtavaa polkua

Kolme rahapeliongelmaan johtavaa polkua

Rahapeliongelman taustat ja syyt vaihtelevat, mutta tiettyjä, yleisiä piirteitä on löydetty. Yksi tapa on luokitella ongelmallisesti pelaavat peliongelman syntyyn vaikuttaneiden altistavien tekijöiden mukaan.

Rajat ryhmien välillä eivät kuitenkaan ole tarkkoja. Samalla ongelmapelaajalla voi olla piirteitä useammasta eri polusta.

Ongelman syntytapa vaikuttaa sekä oireisiin että hoitoon. Jokaiselle pelaajalle yhteistä on ympäristöstä johtuvat altistavat tekijät (esimerkiksi rahapelien tarjonta ja peleihin liittyvä kulttuuri) sekä ehdollistuminen, tottuminen ja voittojen tavoittelu.

1. Ehdollistuneet:
Pelkästään ympäristöstä johtuvat altistavat tekijät

Ehdollistuneilla pelaajilla ei ole juurikaan rahapeliongelmaa edeltäviä ongelmia. Stressi, ahdistus ja runsas alkoholinkäyttö ovat rahapeliongelman oireita tai seurauksia. Peliongelman synty on seurausta ehdollistumisesta pelaamiseen ja pelaamisen hallinnan menettämisestä. Pelaamiseen liittyy usein virheellisiä uskomuksia (esimerkiksi omista vaikutusmahdollisuuksista tai todennäköisyyksistä) ja tappioiden takaisin jahtaamista.

Ehdollistuneille pelaajille riittää usein kevyt tuki, kuten asiallinen tieto peleistä ja ongelmapelaamisesta, oma-apuvälineet sekä lyhyet keskustelut. Myös luonnollinen toipuminen on yleistä.

2. Tunne-elämästä johtuvat altistavat tekijät

Tunne-elämältään alttiiden kohdalla peliongelman taustalla on jännityksen hakemisen, virheuskomusten ja tappioiden takaisin jahtaamisen lisäksi tunne-elämän altistavia tekijöitä. Näitä tekijöitä voivat olla mm. lapsuuden traumat, peliongelma perheessä, elämänkriisi kuten avioero tai muutto sekä mielialahäiriöt kuten ahdistus ja masennus. Rahapelaaminen toimii pakotienä kuormittavasta elämäntilanteesta ja siihen liittyvistä tunteista.

Tunneperäisesti alttiit pelaajat hyötyvät pitkäaikaisemmasta hoidosta, jossa käsitellään erityisesti tunteita, stressiä ja ongelmien ratkaisua. Vertaistuesta on usein apua.

3. Biologiset ja neuropsykologiset altistavat tekijät

Tämän ryhmän pelaajilla on edellisten ryhmien piirteiden lisäksi biologisia ja neuropsykologisia altistavia tekijöitä kuten voimakasta impulsiivisuutta, riskikäyttäytymistä, persoonallisuushäiriöitä sekä tarkkaavuuden häiriöitä. Ryhmään kuuluvilla on runsaasti myös tunne-elämään, sosiaalisiin suhteisiin ja päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia. Pelaajat saattavat rahoittaa pelaamistaan myös rikollisin keinoin, kuten varastamalla rahaa.

Biologisesti ja neuropsykologisesti alttiit pelaajat tarvitsevat usein intensiivisempää hoitoa: kognitiivista terapiaa, laitoshoitoa ja lääkkeellistä hoitoa.

Lähde: Rahapeliriippuvuus -kirja (Duodecim 2015) ja peluuri.fi