Hyppää sisältöön

Mistä voima muutokseen?

Mistä voima muutokseen?

Kaikkeen muutokseen tarvitaan voimaa. Ilman sitä tavoitteet jäävät vain hyviksi aikomuksiksi. Muutosvoimaa voidaan kutsua myös motivaatioksi. Omaa motivaatiota kannattaa pysähtyä tarkastelemaan; miksi juuri nyt haluan lopettaa pelaamisen?

Muutokseen on helpompaa suuntautua, kun hahmottaa mihin se voi johtaa, ja ymmärtää sen toimivan kahteen suuntaan. Pelaamattoman elämäntavan opettelu vie samaan aikaan poispäin pelaamisen haitallisista vaikutuksista (esim. valehteleminen, ihmissuhdeongelmat, stressi, ahdistuminen ja velkaantuminen) ja kohti parempaa elämää (rehellisyys, läsnäolo läheisten elämässä, mielialan kohoaminen jne.).

Motivaatio syntyy halun ja kyvyn yhdistyessä. Pelkkä tahto ilman tietoa, taitoa ja oikeita välineitä ei riitä muutoksen aikaansaamiseen. Ennemmin tai myöhemmin keinot loppuvat ja vahvakaan päätös ei yksinään kanna pysyvään muutokseen. Toisaalta parhaatkaan työvälineet eivät vie asioita haluttuun lopputulokseen ilman aitoa halua lopettaa pelaaminen.

Ihminen voi motivoitua joko sisäisesti tai ulkoisesti. Sisäinen motivaatio on pitkäkestoisempaa ja saa aikaan pysyvämpiä vaikutuksia. Ulkoinen motivaatio sen sijaan on usein riippuvainen ympäristöstä tai muista ihmisistä. Usein ulkoista motivaatiota synnyttävät toisten ihmisten mielipiteet tai vaatimukset. Siihen voivat vaikuttaa myös olosuhteet, kuten vaikkapa peliautomaattien sulkeminen koronapandemian aikana. Ulkoiset asiat voivat olla hyviä välineitä, mutta omaa motivaatiota kannattaa vahvistaa ennen kaikkea sisältä käsin.

Sisäinen motivaatio pohjautuu omiin arvoihin. Arvoristiriitojen tunnistaminen omassa elämässä synnyttää halua muutokseen. Muutosvoimaa kasvattaa myös sen havaitseminen, että kasvun ja opettelun myötä voi päästä kohti sitä, mitä pohjimmiltaan pitää tärkeänä.

Miten sisäistä motivaatiota voidaan vahvistaa?

 • Selvitä, mikä sinulle on todella tärkeää (arvot)
 • Aseta arvojesi mukaisia tavoitteita ja pilko ne riittävän pieniin osiin
 • Vahvista kykyjäsi. Hanki tietoja ja taitoja sekä työvälineitä
 • Vahvista tahtoasi. Pidä mielessä oikeat asiat (motivoiva kriisi)
 • Huomaa tavoitteiden toteutuminen, iloitse pienistä saavutuksista, muokkaa sisäistä ilmapiiriäsi kannustamalla ja kehumalla itseäsi
 • Keskity sisäisiin asioihin ulkoisten sijaan:
  • sisäisiä: itselle tärkeät arvot (esim. rehellisyys), henkinen hyvinvointi, ihmissuhteet, hyvän tekeminen, vastuullinen toiminta
  • ulkoisia: raha, toisten miellyttäminen, ulkoiset onnistumisen mittarit
 • Inspiroidu toisten esimerkistä. Muun muassa vertaisohjaaja on selvinnyt ongelmallisesta pelaamisesta, se on mahdollista myös sinulle.