Hyppää sisältöön

Lähisuhdeväkivallan muodot

Lähisuhdeväkivallan muodot

Lähisuhdeväkivaltaa on vaikeaa tunnistaa – se on usein vaiettu salaisuus. Ongelmapelaamiseen saattaa kuitenkin liittyä piilevänä ongelmana väkivaltainen käyttäytyminen tai väkivallan uhkaa. 

”Ongelmapelaamiseen voi liittyä lähisuhde- ja perheväkivaltaa, kun kyse on tasapainon säilyttämisestä ja ympäristön kontrolloimisesta. Ongelmapelaaja purkaa turhautumistaan ja aggressioitaan puolisoon ylläpitääkseen omaa ristiriitaista tasapainoaan. Kontrollin muodot voivat olla psykologisia, fyysisiä tai taloudellisia. Väkivallan on nähty liittyvän erityisesti rahapelaamiseen liittyviin taloudellisiin ongelmiin mutta myös perherooleihin liittyvään vastuun jakamiseen. Ongelmapelaajan liiallinen alkoholinkäyttö tai muut päihteet voivat lisätä väkivaltaisuuden riskiä.”, kirjoittavat aihetta tutkineet Johanna Järvinen-Tassopoulos ja Kostas Tassopoulos A-klinikkasäätiön Tiimi-lehdessä 5/2011.  

Kaikki toiminta, joka on tarkoituksella tehty toisen satuttamiseksi, pelotteluksi, uhkailuksi ja rajoittamiseksi on väkivaltaa. Väkivaltaiset teot voivat olla luonteeltaan esimerkiksi fyysisiä, henkisiä, seksuaalisia tai taloudellisia. Kyse voi olla myös perustarpeiden tyydyttämisen estämisestä tai laiminlyönnistä. Väkivaltaa sisältävissä ihmissuhteissa ilmenee yleensä useampia väkivallan muotoja.

Jos sinä tai joku läheisesi kokee väkivaltaa tai sen uhkaa, löydät matalan kynnyksen apua ja lisätietoa aiheesta esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liiton, Rikosuhripäivystyksen, Nollalinjan sekä Naisten Linjan nettisivuilta.

Lähde: Itäpuisto, Maritta 2015. Läheiset ja rahapeliongelma. Tietoa ja välineitä läheisten kanssa työskentelyyn. THL.

Fyysinen väkivalta: esimerkiksi töniminen, lyöminen, potkiminen, tukistaminen, pään hakkaaminen, kuristaminen, raapiminen, repiminen, ravistelu, ampuma- tai teräaseen käyttö, fyysisellä väkivallalla uhkailu.     

Henkinen väkivalta: esimerkiksi alistaminen, arvostelu, nimittely, halveksunta, kontrollointi, sosiaalisen kanssakäymisen rajoittaminen, voimakas mustasukkaisuus, eristäminen, tavaroiden hajottaminen, kotieläinten vahingoittaminen tai jollakin näistä tai esimerkiksi itsemurhalla uhkaaminen.

Taloudellinen väkivalta: esimerkiksi itsenäisen rahankäytön estäminen, taloudelliseen päätöksentekoon osallistumisen estäminen tai pakottaminen omien rahojen antamiseen toisen käyttöön, taloudellisella väkivallalla uhkailu tai kiristäminen.

Sosiaalinen väkivalta: esimerkiksi toisen ihmissuhteiden rajoittamista esimerkiksi puheluita ja viestejä kontrolloimalla tai sosiaalisen kanssakäymisen estämistä muulla tavoin.

Seksuaalinen väkivalta: esimerkiksi pakottamista sukupuoliyhteyteen tai muuta seksuaalissävytteistä pakotettua kanssakäymistä ja koskettelua, johon kohde ei halua osallistua.