Hyppää sisältöön

Jämäkkyys tukee hyvinvointia

Jämäkkyys tukee hyvinvointia

Jämäkän viestinnän avulla ihminen puolustaa omia oikeuksiaan ja rajojaan ilman, että loukkaa toisen oikeuksia.  Jokaisella meistä on oikeus rajata mihin suostuu ihmissuhteissa ja vuorovaikutuksessa. Liika joustavuus ja sopeutuvuus voivat johtaa epätasa-arvoisiin ihmissuhteisiin tai hyväksikäyttöön.

Jämäkkyydessä on kysymys neuvotteluista ja rajanvedoista omien ja muiden tarpeiden välillä.  Se on suhtautumistapa, joka jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa auttaa pitämään huolta omista tarpeista ja arvoista muita polkematta. Kun molemmat tietävät ja ymmärtävät, mitä odottavat toiselta sekä mitä haluavat suhteelta, vuorovaikutus helpottuu ja suhteesta tulee tasa-arvoisempi molemmille. 

Jos toinen ei ole käyttänyt aiemmin jämäkkää viestintätyyliä, käytöksen ottaminen osaksi omaa viestintää saattaa aiheuttaa hämmennystä. Jos pelaaja on tottunut siihen, että läheinen aina joustaa tai uhrautuu, jämäkkä käytös saattaa tuntua isolta ja jopa pelottavalta molemmista – se voi aiheuttaa jopa vastusta tai ärtymystä. 

Toimintatapana jämäkkyys suojaa uupumukselta. Jämäkkyys on aktiivista ja vastuullista otetta omaan elämään ja sen tapahtumiin. Sitä voi kutsua omista rajoista huolehtimisen ja terveen itsekkyyden ydintekijäksi. Olemalla jämäkkä vaikutat valinnoillasi hyvinvointiisi ja elämänlaatuusi. 

Jämäkkyyttä ovat muun muassa:

  • suoruutta viestiä avoimesti asioistaan
  • vastuunottoa omasta elämästä
  • rohkeutta seistä omien sanojensa takana
  • uskallusta puolustaa itseään.

Jämäkkyyttä harjoittava ihminen antaa itselleen luvan tehdä virheitä ja muuttaa mieltään. Hän asennoituu myönteisesti itseensä, on salliva ja antaa tilaa itselleen. Jämäkkyyteen sisältyy oikeus ilmaista omia mielipiteitään ja tunteitaan. Moni on kuvannut jämäkkyyden opettelun myötä oppineensa kuuntelemaan itseään sekä antamaan arvon sisäiselle äänelleen ja hiljaiselle tiedolleen. 

Jotta ihminen voi olla jämäkkä, hänen tarvitsee tutustua ensin itseensä ja ymmärtää, mitkä asiat ovat omien rajojen ylittämistä. On siis tarpeen pohtia, kuka ja millainen on, mitä tarvitsee ja haluaa sekä mitkä ovat asioita, joihin ei suostu. 

Jämäkkyysoikeudet eivät tietenkään ole yksiselitteisesti tosia joka tilanteessa, vaan kyse on pohdittavista ja arvioitavista asioista. On hyvä muistaa, että oikeuksiin liittyy aina velvollisuuksia ja vastuita. Kyse on tasapainon löytymisestä eri näkökantojen välillä. 

Harjoitus

Jämäkkyysoikeuksia on hyvä harjoitella ja työstää. Etsi omasta elämästäsi kohtia, joissa jämäkkyystaitojasi olisi hyvä parantaa ja mieti, miten voit harjoitella niitä itseksesi. Voit käydä mielessäsi etukäteen läpi tilanteita, joissa sinun on ollut vaikea kieltäytyä pyydetystä asiasta. 

Voit kuvitella valmiiksi, mitä vastaat, kun töissä tulee eteen tilanne, jossa työkaveri pyytää sinulta apua, mutta sinulla ei ole aikaa auttaa eikä kyseisen asian hoito kuulu työnkuvaasi. Tai mitä vastaisit viikonlopun vierailupyyntöön, kun tunnet, että perheenne tarvitsee omaa yhteistä aikaa. Tai miten saat kieltäydyttyä taas uusista luottamustoimista lasten urheilujoukkueen parissa.

Etukäteen mielikuvissa tehty harjoittelu helpottaa huomattavasti todellisessa tilanteessa toimimista. Kun on etukäteen miettinyt, miten onnistuu toimimaan hyvinvointiaan tukevasti, on helpompi tehdä se myös tositilanteessa. 

Lähde: Jämäkkyys tukee jaksamista ja hyvää oloa. Nyyti ry:n nettisivut.