Hyppää sisältöön

MITEN VOIDA ITSE PAREMMIN?

Miten voida itse paremmin?

Itselle tärkeän ihmisen vaikea tilanne herättää lähipiirissä lähes aina huolta, epäluottamusta ja voimattomuutta, usein myös vihan ja katkeruuden tunteita. Pelko läheisen retkahduksesta on usein ajatuksissa ja tulevaisuus on sumuinen. 

Läheinen unohtaa vaikean elämäntilanteen keskellä usein oman hyvinvointinsa. Elämä alkaa tuntua suorittamiselta, josta puuttuu niin henkinen läsnäolo, mielihyvä kuin toivo paremmasta.

Riskinä on, että pelaajan mukana häntä lähimpänä olevat ihmiset polttavat itsensä loppuun, uupuvat tai sairastuvat masennukseen. Jotta läheinen voisi välttää uupumuksen ja masennuksen hänelle on hyödyksi käsitellä säännöllisesti omia tunteitaan sekä panostaa ensisijaisesti omaan hyvinvointiinsa – huolimatta siitä, että peliongelma voi olla elämässä myös läsnä. Jos läheinen ei voi itse hyvin, on hänen hyvin vaikeaa tukea ketään muutakaan. Hyvinvointiaan vaaliva läheinen toimii myös pelaajalle esimerkkinä itsensä huolehtimisen tärkeydestä. 

Pysähtyminen ja itsetutkiskelu voivat auttaa havaitsemaan omia tarpeita ja toiveita sekä synnyttää halua raivata arjesta tilaa myös omalle ajalle ja rentoutumiselle.  

Oppimistehtävät

  • Tulla tietoisemmaksi omista tunteista sekä löytää itselleen uusia keinoja vaikeiden tunteiden käsittelemiseksi
  • Kiinnittää huomiota oman hyvinvoinnin tärkeyteen
  • Tulla tietoisemmaksi omista tarpeista ja löytää keinoja ja tilaa hyvinvoinnin ylläpitämiseksi

Mahdolliset haasteet

  • Toivottomuus ja vihan tunteet jäävät käsittelemättä, eikä ihmissuhde ja luottamus lähde rakentumaan uudelleen
  • Läheinen menettää uskon, etteikö tilanne voisi ikinä muuttua
  • Läheinen keskittyy oman hyvinvoinnin sijasta toisen asioiden järjestelyyn eikä voimaudu järjestämään itselleen mieluisia asioita