Hyppää sisältöön

Muutoksen vaiheet

Muutoksen vaiheet

Muutostyötä voi kuvata oheisen kaavion mukaisesti. Usein pelaamisen lopettaminen alkaa jostain merkittävästä tapahtumasta esim. velkakaton vastaantulemisesta, valehtelun paljastumisesta tai moraalisen ristiriidan kärjistymisestä henkilön mielessä. Tämä tapahtuma voidaan nimetä motivoivaksi kriisiksi, joka sysää henkilön vakavasti pohtimaan pelaamisen mielekkyyttä. Se toimii havahtumisen käynnistäjänä ja saa aikaan muutoshalun.

Muutoshalun myötä henkilö lähtee hakemaan selviytymiskeinoja, apua ja tukea tilanteeseensa. Muutoshalun pitää siirtyä muutostyövaiheeseen, jotta todellinen ja pysyvä muutos olisi mahdollista. Jos selviytymiskeinoksi muutostyön sijaan tulee esim. velkojen järjestely läheisten avustuksella tai jos valehtelun tai pelaamisen salaamisen saa anteeksi ilman odotusta asioiden todellisesta muuttumisesta, niin todennäköinen seuraus on pelaamisen jatkuminen jossain vaiheessa.

Muutostyö tarkoittaa pelaamiseen liittyneiden syiden ja seurausten aktiivista käsittelyä. Muutostyö edellyttää rehellisyyttä ja pelaamisen pitkäkestoistenkin seurausten hyväksymistä. Muutostyöhön kuuluu myös luopuminen entisestä rakkaasta ja paljon aikaa kuluttaneesta harrastuksesta. Luopumiseen yleensä kuuluu surutyön tekeminen. Usein muutostyön alkuvaiheessa henkilö joutuu kokemaan häpeän ja syyllisyyden tunteita. Häpeä olisi käsiteltävä pois sillä se saattaa tehokkaasti estää avun hakemisen ja asioiden käsittelemisen. Pelaaminen vaikuttaa suuresti pelaajan lähellä oleviin ihmisiin ja asioiden avoin käsittely tarpeellisine anteeksipyyntöineen lopettaa salaamisen ja siten vähentää häpeää ja keventää mieltä.

Kaiken kaikkiaan käytännön tasolla muutostyö edellyttää omaan itseen tutustumista, oman arvomaailman pohtimista, pelaamiseen vaikuttaneiden ajattelumaailman ja tunne-elämän tunnistamista, pelaamiskäyttäytymistä aiheuttaneiden, tukeneiden ja kannustaneiden erilaisten syiden ja tapojen tunnistamista. Näiden käsittelyn myötä henkilö saa mahdollisuuden miettiä uusia tapoja korvata niitä odotuksia ja toiveita mitä pelaamiselleen asetti.


Lue lisää muutostyöstä: Muutostyö – mitä tarkoitamme sillä?