Hyppää sisältöön

3. Muutostoiveeni

3. Muutostoiveeni

Mutokseen pyrkivälle rahapelaajalle tavoite on melko selkeä: rahapelaamisen lopettaminen. Pelaajaan verrattuna läheisen muutos on vaikeammin hahmotettavissa. Pelaamisen pitäisi muuttua, mutta voiko läheinen sen tehdä? Vai onko muutos pelkästään pelaajan itsensä käsissä? Onko läheinen siis muuttamassa pelaajaa, itseään vai molempia?

Kun peliongelma tulee läheisen tietoisuuteen, herää monella läheisellä halu pelastaa pelaaja. Tällöin on vaarana, että läheinen ottaa pelaamisesta toipumisen liiaksi omaksi taakakseen, ja hänen oma hätänsä ja tarpeensa unohtuvat. Läheisen on hyödyllistä miettiä, mihin asioihin hän voi vaikuttaa ja mihin ei, mitä hän voi muuttaa ja mitä ei sekä mitä hän voi hallita ja mitä ei.

Läheisen oma hyvinvointi lisääntyy, kun hän oppii tunnistamaan ja pitämään kiinni omista rajoistaan, tarpeistaan ja oikeuksistaan; turvaamaan oman taloutensa, pitämään itsestään huolta henkisesti ja fyysisesti, asettamaan tarkat rajat pelaajan auttamiselle, oppimaan sietämään toisen toiminnasta aiheutuvaa epävarmuutta sekä lopettamaan pelaamisen mahdollistamisen (pelaajan syyllistämisyrityksistä huolimatta).

Kun läheinen ei enää hyväksy itseään rikkovaa toimintaa niin koko pelaajan ja läheisen välinen dynamiikka muuttuu. Läheisen muutoksen seurauksena myös pelaajan toiminnan muutokselle on otollisemmat mahdollisuudet, mutta ennen kaikkea pelaamisen vaikutukset eivät ole läheistä kohtaan enää yhtä suuria ja haitallisia kuin aiemmin.

Materiaalit