Hyppää sisältöön

Tilanteen pohtiminen eri näkökulmista

Tilanteen pohtiminen eri näkökulmista

Toisen asemaan asettumista, eli näkökulman vaihtamisen taitoa tarvitaan jatkuvasti. Joskus se saattaa olla haastavaakin, onhan meidän helpompaa tarkastella maailmaa omasta todellisuudestamme käsin. Eri näkökulmat kuitenkin lisäävät ymmärrystämme itseämme ja toisia kohtaan sekä laajentavat maailmankuvaamme.  

Läheisen saattaa olla haastavaa edes ajatella näkökulman vaihtoa. Varsinkin pelien ollessa päällä, ihmissuhteen välille on latautunut voimakkaita tunteita – epäreiluus, häpeä, pettymys – ja niistä saattaa olla vaikea päästää irti. Tai joskus läheisestä saattaa tuntua, että pelaaja on muuttunut ihmisenä palaamisen aikana, vaikka kyseessä on riippuvuuden aiheuttama muutos. Voi olla hankalaa nähdä eroa pelaajan riippuvuusidentiteetin ja hänen oman persoonansa välillä ilman keskustelua.

Näkökulman vaihtaminen vaatiikin rohkeutta ja aitoa halua muuttaa nykytilannetta. Kun oppii ymmärtämään toisen näkökulmaa, on helpompi kokea myötätuntoa toista kohtaan. Silloin suhteessa tuntee myös vähemmän pettymyksen ja katkeruuden kokemuksia. 

Rahapelaamisesta ja siitä nousevista tunteista puhuminen ja perspektiivin vaihtaminen auttaa tilannetta näyttäytymään monella eri tavalla. Keskustelukumppanina voi toimia pelaaja itse, hyvä ystävä tai saman kokenut vertainen. Tärkeintä on luottamuksellinen ilmapiiri. 

Harjoitus 1

Näkökulmien ymmärtämistä ja vaihtamista voi harjoitella myös itsenäisesti. Tarvitset kynän, tyhjän paperin sekä hetken aikaa itseksesi. 

Piirrä paperille kolme ympyrää: kaksi vierekkäin ja yksi kahden väliin yläpuolelle. Kuvittele, että yhdessä ympyrässä olet sinä, yhdessä pelaaja ja yhdessä täysin ulkopuolinen henkilö. Ajattele nyt ongelmaa tai haastetta, joka ilmenee tällä hetkellä suhteessasi. 

Kirjaa jokaisen ympyrän sisälle pohdintoja eri näkökulmista. Mitä sinä ajattelet asiasta ja pelaajan näkemyksestä, mitä pelaaja mahtaa ajatella sinun näkemyksestäsi ja mitä ulkopuolinen sanoisi tähän kaikkeen. 

Apukysymyksiä pohdinnoillesi:

  • Kuvaa mahdollisimman konkreettisesti (käyttäytymisen termein), mitä ongelmatilanteessa tapahtuu. Kuka tekee ja mitä? Keitä muita tilanteessa on osallisina?
  • Miten tavallisesti reagoit ja mikä on tavanomainen lopputulos?
  • Miten selittäisit, sitä miksi henkilö käyttäytyy tällä tavalla?
  • Mitä vaihtoehtoisia (myönteisiä) selityksiä kyseiselle käyttäytymiselle voisi olla?
  • Miten – käyttäen hyväksesi jotain näistä myönteisistä selityksistä – reagoisit eri lailla?

Lähde: Molnar, Alex & Lindquist, Barbara. Suom. Tapio Malinen. 1994. Tavoitteena työrauha. Helsinki: WSOY. 

Harjoitus 2

Usein ajattelemme, että läheiset tietävät automaattisesti miltä minusta tuntuu, mutta niinhän se ei ole. Kukaan ei voi tietää mitä toisen pään sisällä liikkuu tai miten toinen on kokenut saman tilanteen, jossa olitte yhdessä, ilman että asiaa avataan keskustelemalla.

Voit avata maailmaasi ja kertoa pelaajalle oman näkökulmasi tilanteesta oman tarinasi kautta. Voit myös pyytää, jos pelaaja haluaa kertoa omaa tarinaansa. Näin saatte eri näkökulmia, jotka lisäävät ymmärrystä toisianne kohtaan. 

Tärkeintä on, että molemmilla on oikeus kertoa oma tilanne tai tarina vapaasti, ilman että toinen sitä arvioi. Se, miten toinen on kohdannut tilanteita, on hänen todellisuutensa – tässä ei ole oikeaa tai väärää. Hiljaa kuuntelu ja uteliaasti kysyminen ovat avainasemassa. Muista myös kiittää toista, kun hän on lopettanut.