Hyppää sisältöön

Vapaus ja vastuu

Vapaus ja vastuu

Vapauden ja vastuun tarkasteleminen on osa arvopohdintaa. Tarkastelu tarjoaa erilaisia näkökulmia siihen, miten itse kukin suhtautuu kohtaamiinsa elämän haasteisiin ja mitä niistä ajattelee.

Logoterapian mukaan ihmisen vapaus ei ole vapautta jostakin, vaan vapautta johonkin. Se ei ole vapautta olosuhteista, vaan vapautta valita miten olosuhteisiin suhtaudumme. Ihminen ratkaisee joka tilanteessa omilla valinnoillaan, mikä hän seuraavalla hetkellä on. 

Vapauteen kuuluu vastuu. Ihminen on vastuussa siitä, miten hän vapauttaan käyttää. Jokainen valitsee itse mille tai kenelle hän on vastuussa.

Pohdi

  • Onko ihminen vapaa päättämään omasta käyttäytymisestään?
  • Mitä ajattelet pelaajan vapaudesta ja vastuusta? Matilla oli vapaus pelata, onko hänellä nyt vapaus kantaa vastuunsa ja henkilökohtainen vapaus päättää toipua? 
  • Annatko pelaavalle/pelanneelle läheisellesi vapauden päättää omasta toipumisestaan? Mitä se käytännössä tarkoittaa?
  • Mitä henkilökohtainen vapaus tai vastuu tarkoittavat läheiselle? 
  • Mihin läheisellä on vapaus ja mistä hänellä on vastuu?
  • Mihin katkeruus ja kaunaisuus omaa itseä tai pelaajaa kohtaan voi johtaa?
  • Mitä ajattelet väitteestä, että oman historian ja sen seurausten hyväksyminen on aidon muutoksen ehto? 
  • Hyväksytkö väitteen, että vasta antamalla anteeksi itselleen voi antaa anteeksi muille?
  • Mitä ajattelet väitteestä, että aito muutos alkaa vapauden ja vastuun myöntämisestä ja anteeksiannosta?