Hyppää sisältöön

6. Oikeuksien ja vastuiden selkeyttäminen

6. Oikeuksien ja vastuiden selkeyttäminen

Pelaaja ei näe kirkkaasti ympärilleen vaan hänen fokuksensa on pitkälti itsessä. Pelaajan vastuun välttely saattaa ajaa läheisen ottamaan toisenkin vastuut itselleen. Läheinen saattaa ajatella ettei toinen osaa, pysty tai halua hoitaa omia eikä yhteisiä asioita. 

Asioiden hoitaminen ja vastuut ovat siirtyneet jo mahdollisesti peliaikana monissa asioissa huomaamatta läheisen hoidettavaksi. Mitä enemmän suhteen väliin ilmestyy epätasa-arvoa asioiden hoitamisesta, sitä tiukemmaksi läheisen kontrollointi saattaa mennä. Läheinen saattaa kokea pitävänsä kiinni kaikista naruista. Hän on omassa selviytymiskuplassaan, jossa saattaa tuntua, että koko pakka leviää, jos hän päästää naruista irti. 

Tilanne saattaa olla toisaalta täysin kontrolloimaton. Pelaaja saattaa valehdella, uhkailla tai kiristää läheisiään. Pelaaja voi esimerkiksi soitella ainoastaan lainatakseen rahaa vanhemmiltaan tai ystäviltään. 

Läheisen tehtävänä on huomata, mistä alkavat itsen rajat ja vastuut ja mistä pelaajan. On opeteltava päästämään irti tai höllennettävä naruista ja luotettava siihen, että pelaaja alkaa hoitamaan asioitaan tavalla tai toisella, vaikka läheinen ei olisi koko ajan tilanteen herrana.  

Läheisellä on lupa ja oikeus elää omaa elämää. Hänen ei tarvitse koko ajan huolehtia, toimia sijaiskärsijänä tai olla pelastavana tekijänä jonkun toisen elämässä. Hänellä on vapaus olla iloinen, viettää aikaa ystävien kanssa ja ottaa omaa vapaata aikaa. Vapaus vaatii toki vastuuta. Läheisen tehtäväksi jää pohtia, mitkä asiat ovat elämässä tärkeitä ja voiko hän jämäkästi ilmaista toiselle omista tarpeistaan ja toiveistaan. 

Materiaalit