Hyppää sisältöön

Asioiden tarkastelu oman itsen ulkopuolelta

Asioiden tarkastelu oman itsen ulkopuolelta

Pelaajan ollessa kriisissä, hänen on yleensä hyvin vaikea nähdä selkeää kokonaiskuvaa itsestään ja ympäristöstään. Tavallisesti esimerkiksi velka-asiat ja huono omatunto lähiympäristölle valehtelemisesta painavat tai tilanteen paljastuttua vuorovaikutus läheisten kanssa on muuttunut myrkylliseksi. Tästä syystä pelaajan tunnemaailma on myllerryksessä ja hänen päässään saattaa pyöriä kaoottisia ajatuksia tilanteen pelastamisesta lisäämällä pelaamista, jotta iso voitto olisi mahdollinen.

Toipumista ja tervehtymisprosessia edistää, jos pelaaja pyrkii katsomaan tilannettaan neutraalisti ulkopuolelta. Miltä tilanne näyttää? Mikä näyttäisi olevan oikea päätös tehtäväksi? Voisiko se olla esimerkiksi lopullisen pelaamattomuuspäätöksen tekeminen, vastuun kantaminen tapahtuneesta, tapahtuneen hyväksyminen, rehellisyys itseä ja läheisiä kohtaan, hoitoon sitoutuminen ja suuntautuminen parempaan tulevaisuuteen?

Toinen tapa tarkastella asioita oman itsen ulkopuolelta on pyrkiä asettumaan toisen henkilön asemaan. Miltä tilanne näyttää läheisen silmin? Mitä läheinen haluaisi asioissa tapahtuvan seuraavaksi? Millaisia tunteita hänellä todennäköisesti myllertää sisällään?

Oman itsen ulkopuolelle asettumisessa on kolmaskin elementti. Logoterapeuttisessa kirjallisuudessa sitä nimitetään itsestä etäännyttämiseksi. Se on tarkoituksen löytämistä oman itsen ulkopuolelta. Esimerkiksi kun pelaaja asettaa perheensä hyvinvoinnin kaiken toiminnan keskiöön, hänen ajattelunsa keskiössä ei enää olekaan oma paha olo, vaan perheen hyvinvointi. Tämä vahvistaa pelaajan ajatusta omasta muutoksesta ja tarpeesta muuttua oman perheen hyvinvoinnin vuoksi.

Näkökulman vaihtaminen

Näiden harjoitusten tarkoituksena on tukea käynnistynyttä muutostyötäsi ja ylläpitää motivaatiotasi.

Tyypillisesti mielikuvaharjoitteet jakavat ajatuksia, mutta niille kannattaa antaa mahdollisuus. Mielikuvaharjoittelu ei välttämättä sovi kaikille, eikä kaikkina ajankohtina ja se saattaa lisätä suorittamisen painetta tai ahdistavia ajatuksia. Tämä on ymmärrettävää, varsinkin jos muutostyö on vasta aluillaan. Mielikuvaharjoitteisiin voikin palata myös myöhempänä ajankohtana.

Ota huomioon

Muista, että kaikki esille tulevat tunteet ovat sallittuja ja ne eivät ole vaaraksi, kunhan et toimi niiden mukaisesti. Anna tunteelle hetki aikaa, huomioi se ja päästä siitä irti. On suositeltavaa tehdä harjoitukset yhdessä jonkun luotettavan henkilön kanssa, jolloin tilanne voidaan purkaa keskustelemalla heti harjoituksen jälkeen.

Harjoituksia tehdessäsi sinun kannattaa huomioida oma sisäinen puheesi. Voi olla, että se on hyvin negatiivissävytteistä tai syyttävää ja siten häiritsee oman itsen ulkopuolelle asettumista ja asioiden tarkastelua neutraalisti ja kylmänviileästi.

1. Harjoitus: Näkökulman vaihtamisen taito

Asetu huoneen yhdelle seinustalle ja tarkastele huonetta ulkopuolisen silmin. Kuvittele itsesi ja läheistesi tyypillinen viikonloppu. Tarkastele ulkopuolisena omaa toimintaasi läheistesi parissa. Miltä tilanne näyttää? Oletko läsnä vai ovatko ajatuksesi pelimaailmassa? Pohdi omaa toimintaasi ja ajatuksiasi tällaisessa tyypillisessä tilanteessa.

Katsele nyt samaa huonetta, mutta asetu läheisesi asemaan ja katso tilaa hänen silmin. Miltä tilanne näyttää? Harjoituksessa pyritään siis asettumaan toisen henkilön asemaan ja tunnemaailmaan.

Kannattaa huomioida oman sisäisen puheen ja toisen ihmisen tunnemaailman ero. Saatat ajatella, että toiset suhtautuvat sinuun hyvin negatiivisesti, kun todellisuudessa läheisillä on paljon hyvää tahtoa ja myötätuntoa sinua kohtaan ja he odottavat asioiden järjestyvän parhain päin.

2. Harjoitus: Oman ajattelun ravistelu

Valitse jokin asia, josta sinulla on selkeä oma mielipide. Kyse voi olla vaikka jokin pelaamiseen, perheen rahatalouteen tai muu omaan elämääsi liittyvä näkemys. Keskustele näkemyksestäsi jonkun asiasta jotakin toista mieltä olevan kanssa.

Asetu keskustelun äärelle uteliaana ja kiinnostuneena pyrkien ymmärtämään myös toisen näkökulmaa. Keskustelun avulla voit oppia toisen ajattelusta jotakin tai ainakin laajentaa omaa näkökulmaasi.

3. Harjoitus: Suhtautuminen omaan virheeseen

Palauta mieleesi jokin pienempi tai isompi tekemäsi virhe. Se voi liittyä vaikkapa ihmissuhteisiisi.

Pyri löytämään sellainen näkökulma, joka voisi auttaa sinua suhtautumaan virheeseen rakentavasti ja itseesi myötätuntoisesti sättimisen ja jumiin jäämisen sijaan. Muistuta itseäsi siitä, että kukaan ei tahallaan epäonnistu, ja että myös sinä olet inhimillinen ja teet virheitä.

Jos olet toiminnallasi loukannut toista ihmistä, on pahoitteleminen luonnollisesti paikallaan. Näkökulman vaihtaminen voi kuitenkin auttaa sinua pääsemään eteenpäin ja suhtautumaan tekemääsi virheeseen tärkeänä oppimiskokemuksena.

Harjoitusten lähteenä on käytetty: Verkkomateriaali – Hyvinvointi – Näkökulman vaihtamisen taito – Cope – Core Performance and Health Oy