Hyppää sisältöön

Muutoksen esteet

Muutoksen esteet

Keskeinen asia ongelmapelaamisen selättämisessä on selkeän muutoksen tekeminen – asiat eivät voi jatkua samalla tavalla.

Usein muutosta vaativat asiat ovat: asenne ja ajattelu, pelaamiseen liittyneen tunnemaailman ymmärtäminen sekä ajankäyttö. Näihin asioihin liittyvät myös muutoksen esteet; haluttomuus muuttua tai muuttaa totuttua käyttäytymistä.

Aktiivisena peliaikana pelaamiseen liittyvä asenne- ja uskomusmaailma on ollut hyvin positiivinen pelaamista kohtaan. Pelaamisen satunnaiset voitot ovat kannustaneet jatkamaan pelaamista. Pelaamista lopetettaessa asenteen pelaamista kohtaan on muututtava positiivisesta negatiiviseksi.

Pelaamisen lopettamista ei kannata asettaa pelkän päätöksen varaan. Päätös voidaan muuttaa sekunnissa toiseksi. Tästä syystä pelaajan pitää asettaa itselleen mahdollisimman tehokkaat ja konkreettiset esteet seuraavan mahdollisen pelikerran varalle. Tämä antaa mahdollisuuden rauhassa alkaa tekemään muutostyötä. Haluttomuus asettaa peliestoja ja rajoituksia kertoo todennäköisesti asenteen edelleen olevan pelaamista kohtaan positiivinen. Asenteen muuttuminen luo pohjan harkinnalle lopettaa pelaaminen lopullisesti.

Muutos edellyttää oman toiminnan ja elämän arviointia. On kipeää arvioida omaa toimintaa ja todeta sen jo kenties vuosien ajan tuottaneen onnettomuutta itselle ja läheisille. Tämän arvioinnin väistäminen saattaa muodostua muutoksen esteeksi. Oman toiminnan arvioinnin tarkoitus ei kuitenkaan ole tuottaa syyllisyyttä ja häpeää, vaan toimia rehellisenä tilannearviona. Tärkeää on antaa itselleen anteeksi ja alkaa toimia toisin.

Muutoksen esteeksi voi muodostua haluttomuus tutkia tunnemaailmaa. Jos pelaaminen on toiminut pakopaikkana todellisuudesta ja kipeistä tunteista, voi olla vaikeaa luopua tuosta pakopaikasta. Tunteiden kohtaaminen ja niiden käsittely vertaiskeskustelujen ja itsetutkistelun, liikunnan ja kulttuurin keinoin avaa kuitenkin aivan uuden ja monipuolisen maailman, ilman pakoa pelimaailmaan.

Entisen pelaajan tarvitsee myös löytää mielekästä tekemistä sille ajalle, jonka aikaisemmin on täyttänyt pelaaminen, pelaamisen suunnittelu ja pelaamisen seurausten käsittely. Haluttomuus muuttaa omaa ajankäyttöä saattaa nousta muutoksen esteeksi.

Jokaisen muutosmatkalle lähtevän on tarpeellista tarkastella omaa tilannettaan ja siinä vaikuttavia muutoksen esteitä.

Pohdi

  • Mitä ajatuksia teksti herätti?
  • Mitä muutoksen esteitä löydät omasta elämästäsi?