Hyppää sisältöön

Ratkaisut

Ratkaisut

Rahapeliongelmaa ratkaistaessa usein keskeiseksi haasteeksi nousee pelaamisen pitkä varjo, joka konkretisoituu velkaantumiseen ja velkojen hoitamiseen tulevaisuudessa. Sen hoitamiseen pitää kiinnittää huomiota. Rahapeliongelma ei kuitenkaan ratkea pelkästään raha- ja velka-asioita hoitamalla.

Rahapeliongelmasta selviäminen vaatii muutostyötä, jossa keskeistä on rahapelaamisen merkityksen ymmärtäminen. Tunteiden tunnistaminen, vaihtoehtoisten reagointitapojen opettelu, ajattelun ja asenteen tunnistaminen ja niiden kyseenalaistaminen vaatii harjoittelua, mutta ne ovat keskeisiä ratkaisuja pysyvään muutokseen. Työkirjan tekstit ja harjoitukset liittyvät pääasiassa näiden asioiden harjoittelemiseen.

Ongelmallinen rahapelaaminen muuttaa suhtautumista rahaan; siitä tulee vain pelimerkkejä ja sen arvo hämärtyy. Usein pelaaja ottaa velkaa niin paljon, että joutuu merkittäviin ongelmiin päivittäisessä taloudenhoidossaan.

Talous- ja velkaongelmat koskevat monia pelaajia. Luottotietojen menettämisen ja vakavan ylivelkaantumisen myötä seuraukset jatkuvat usein pitkään sen jälkeen, kun pelaaminen on loppunut.

Raha- ja velka-asioiden hyväksi voi kuitenkin itse tehdä asioita, jotka selkiyttävät tilannetta. Asioihin tarttumisen myötä suhde rahaan tervehtyy ja velat sekä niiden hoitaminen eivät vie iloa arjesta. Asiat asettuvat oikeisiin mittasuhteisiin.

Oletko kysynyt itseltäsi: Miten olet pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaasi? Millainen on suhteesi rahaan Oletko selvillä velkatilanteestasi? Voitko olla tyytyväinen elämääsi huolimatta pelaamisen taloudellisista seurauksista?