Hyppää sisältöön

Ymmärrystä tunteisiin

Ymmärrystä tunteisiin

Tunteet on mahdollista saada riittävällä tavalla hallintaan siten, että ne eivät ohjaa vahingollisesti elämää. Hallintaan saaminen edellyttää omien tunteiden tutkimista sekä myötätuntoista suhtautumista itseensä. Mistä paha oloni tulee, kuka tai mikä sen aiheuttaa? Miten voin estää sen, etten tunteesta huolimatta toimi liian harkitsemattomasti? Mitä voin tehdä, jotta oloni tulisi paremmaksi? Joskus olo paranee jo pelkästään sillä, että tulee tietoseksi tunteestaan ja sen alkuperästä. 

Seuravilla sivuilla on esiteltynä muutamia esimerkkejä, joista pelaajan läheisen tietynlaiset tunteet voivat esimerkiksi johtua. Pohdi lukiessasi, millaisia tunteita sinä koet pelaajan vierellä ja mistä tunteesi johtuvat.

Lähde: Problem Gambling: A Guide For Family And Friends. Gambling Help. NSW Government.

Lue kappaleet ja pohdi

 • Mitä muita tunteita läheisesi peliongelma on sinussa herättänyt?
 • Millä tavoin tunne on vaikuttanut toimintaasi (kielteisesti tai myönteisesti) tai hyvinvointiisi?
 • Millaisia tarkentuneita havaintoja tunteidesi alkuperästä teit lukiessasi tekstiä?
Toivottomuus

Läheisen toivottomuuden voi laukaista esimerkiksi pelaajan pitkältä tuntuva muutosprosessi, suuret velat tai repsahdukset. Toipuuko pelaaja tästä koskaan, voi moni läheinen pohtia. Suuri osa toipuu, eräiden ulkomaisten tutkimusten mukaan 65–80 % henkilöistä, jotka ovat hakeneet apua ongelmaansa. 

Vuonna 2021 Pelirajaton-toiminnan vertaisryhmiin, tukihenkilötoimintaan tai Voimavarakursseille osallistuneista pelaajista valtaosa arvioi olevansa täysin samaa mieltä ”Pelaaminen loppunut tai vähentynyt merkittävästi” -väitteen kanssa (Vastaajien keskiarvo 4,7 asteikolla 1 täysin eri mieltä – 5 täysin samaa mieltä).  Ainakin tutkimustulosten ja meidän tietojemme valossa apua hakeneista suurin osa kokee ongelman siis selvästi helpottaneen. Toiminnassamme olemme nähneet ja kuulleet sadoista henkilöistä, joiden pelaaminen on loppunut ja elämänlaatu on parantunut.

Arvioi, kuinka paljon toivottomuuden tunne vaikuttaa hyvinvointiisi nyt:

 1. Ei ollenkaan 
 2. Vähän
 3. Kohtalaisesti
 4. Paljon
 5. Erittäin paljon

Jos vastasit muun kuin Ei ollenkaan, kirjoita ylös mitkä asiat aiheuttavat sinulle toivottomuutta.

Vihaisuus

Pelaajan välinpitämättömältä ja vastuuttomalta tuntuva toiminta herättää luonnollisesti vihaisuutta monissa läheisissä. Vihaisuus on luonnollinen tunne tilanteessa, jossa luotettava ja rakas ihminen on toiminut omaa ja muiden hyvinvointia vaarantaen. Vastuuta pelaajalta ei voi poistaa, mutta vihan tunnetta kokiessaan läheinen voi yrittää tarkastella tilannetta myös toisesta näkökulmasta. 

Peliongelma ei ole syntynyt tietoisen päätöksen vaan monen sattumuksen seurauksena. Pelaaja ei ole valinnut, että esimerkiksi pelaamisen alussa hänelle on sattunut iso voitto, jonka seurauksena hänen ajatuksensa voittamisen mahdollisuuksista ovat vääristyneet. Ihminen ei voi vaikuttaa perimäänsä eikä siihen, miten rahapelit itseen kolahtavat. Pelaaja kärsii usein pahasta olosta, muttei varmasti tietoisesti ole valinnut lääkkeekseen rahapelejä. Häpeä on tavallinen tunne tilanteessa, kun omaa toimintaansa ei hallitse. Se valitettavasti estää monia ongelmallisesti pelaavia alkuun puhumasta asiasta ja hakemasta apua.

Arvioi, kuinka paljon vihausuuden tunne vaikuttaa hyvinvointiisi nyt:

 1. Ei ollenkaan 
 2. Vähän
 3. Kohtalaisesti
 4. Paljon
 5. Erittäin paljon

Jos vastasit muun kuin Ei ollenkaan, kirjoita ylös mitkä asiat aiheuttavat sinulle toivottomuutta.

Syyllisyys

Moni läheinen kokee syyllisyyttä peliongelmasta. Myös pelaaja saattaa osoitella läheistään syypääksi peliongelmaansa. Pelaajan syyttelyn taustalla on usein pettymys itseen ja kyvyttömyys kantaa vastuuta tapahtuneesta. Läheinen saattaa soimata itseään myös siitä, ettei ole havainnut tai osannut puuttua aiemmin. 

Voisiko tilannetta tarkastella myös toisesta näkökulmasta: kenen vastuulla täysi-ikäisen ja -valtaisen pelaajan toiminta on? Kuinka paljon toisen toimintaan voi vaikuttaa? Tuskinpa läheinen on pyrkinyt aiheuttamaan peliongelmaa toiselle, vaikka olisi hänelle rahaa antanutkin tai hänen kanssaan joskus pelannutkin. 

Arvioi, kuinka paljon syylisyyden tunne vaikuttaa hyvinvointiisi nyt:

 1. Ei ollenkaan 
 2. Vähän
 3. Kohtalaisesti
 4. Paljon
 5. Erittäin paljon

Jos vastasit muun kuin Ei ollenkaan, kirjoita ylös mitkä asiat aiheuttavat sinulle toivottomuutta.

Epäluottamus

Valehtelu ja toiminnan peittely kulkevat valitettavasti käsi kädessä rahapeliongelman kanssa. Tämänkaltainen epärehellisyys tuntuu monesta läheisestä sietämättömältä ja se aiheuttaa ihmissuhteeseen usein säröjä pidemmäksi ajaksi. 

Tarkastellaan tilannetta taas myös toisesta näkökulmasta: kenenkään pelaajan ensisijainen tarkoitus ei ole varmasti ollut aiheuttaa peliongelmaa itselleen ja loukata läheisiään. Pelaajan perimmäinen syy peittelyyn tai valehteluun on ehkäpä ollut se, ettei hän ole halua aiheuttaa läheisilleen huolta eikä menettää heitä pelaamisensa takia. Pelaajat koittavat usein pitkään ratkaista ongelmaansa itse, melko nurinkurisella keinolla: jatkamalla pelaamista ja toivomalla tilanteen ratkaisevaa suurta voittoa.

Arvioi, kuinka paljon epäluottamuksen tunne vaikuttaa hyvinvointiisi nyt:

 1. Ei ollenkaan 
 2. Vähän
 3. Kohtalaisesti
 4. Paljon
 5. Erittäin paljon

Jos vastasit muun kuin Ei ollenkaan, kirjoita ylös mitkä asiat aiheuttavat sinulle toivottomuutta.