Hyppää sisältöön

MITEN LÖYTÄÄ TASAPAINOA ARKEEN JA IHMISSUHTEESEEN? 

MITEN LÖYTÄÄ TASAPAINOA ARKEEN JA IHMISSUHTEESEEN? 

Ongelmallisen rahapelaamisen seuraukset aiheuttavat lähes väistämättä säröjä ihmissuhteissa ja luovat niihin epätasa-arvoista asetelmaa. Suhteeseen voi ilmestyä huomaamatonta hiljaisuutta, vastuiden epätasapainoa, taloudellisia ongelmia tai pahimmillaan fyysistä, henkistä tai taloudellista väkivaltaa.

Miten saada arkea sujuvammaksi, kun toinen ei ota vastuuta, eikä hoida asioita? Voinko olla antamatta rahaa, jos lapseni joutuu sen seurauksena kadulle? Kykeneekö puolisoni edes huolehtimaan lapsista, jos nyt jätän hänet? Miten voimme saada suhteemme enää toimimaan?  

Asioiden puheeksi ottaminen tuntuu vaikealta ja puhuminenkin aiheuttaa ristiriitaa. Toisen toiminta (hiljaisuus, tekemättömyys, uhkailut tai jopa väkivalta) luo toivottomuuden tunnetta ja ruokkivat läheisen liiallista vastuunottoa. Läheinen saattaa huomaamattaan tekemään asioita toisen puolesta, jolloin hän voi jopa olla esteenä pelaajan toipumiselle. 

Kun läheinen tiedostaa paremmin omat selviytymiskeinonsa ja niiden vaikutuksen suhteeseen ja kun hän uskaltaa päästää irti kontrollinomaisesta tekemisestä, hänen voimavaransa alkavat kasvaa. Vuorovaikutustaitojen ja minä-viestinnän harjoitteleminen, vastuiden jakaminen tasa-arvoisemmiksi, kirjalliset sopimukset ja oman arvon tunnistaminen ovat niitä työkaluja, joiden avulla läheisen on mahdollista saada pikkuhiljaa yhteys pelaajaan ja arkea sujuvammaksi.

Oppimistehtävät

  • Tietoisuus arjen vastuiden jakaantumisesta pelaajan kanssa tarkentuu ja voimaantuminen arjen vastuiden tasapuoliseen jakamiseen lisääntyy
  • Tietoisuus läheisen rajojen asettamisesta ja jämäkästä viestinnästä kasvaa
  • Tietoisuus omasta roolista muutakin kuin läheisenä tarkentuu
  • Tietoisuus vuorovaikutustapojen vaikutuksesta viestien vastaanottajaan lisääntyy

Mahdolliset haasteet

  • Läheinen saattaa mahdollistaa pelaamista, mutta ei tunnista tai löydä jämäkkyyttä lopettaa sitä
  • Läheinen ei tunnista omaa liiallista vastuunottoa, ja saattaa siten estää pelaajaa ottamasta vastuuta
  • Läheisen vihan ja pettymyksen tunteet vaikeuttavat rakentavan vuorovaikutuksen ja luottamuksen uudelleenrakentumisen käynnistymistä