Hyppää sisältöön

Ihmisen huolto-opas

Ihmisen huolto-opas

Lähde: Matti Nokela

Miten itseään voi huoltaa ja ladata? Ihminen ei lataudu itsestään, vaan akkujen lataaminen vaatii pieniä toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet saattavat tuntua vaivalloisilta, mutta se on aina vaivan arvoista. Ladatut akut tuottavat mielihyvää sekä auttavat rentoutumaan.

Ihminen on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen olento ja nämä kaikki osa-alueet vaativat huoltamista.

Liikunta vapauttaa monipuolisesti kehon mielihyvää tuottavia hormoneja. Vaikka liikunta yleensä vaatii vaivaa, niin pieni sitkeys palkitsee ajan kanssa. Tutkimusten mukaan liikunta luonnossa on erityisen palkitsevaa ja luonnossa mieli lepää. Liikunta palkitsee myös parempana ruokahaluna ja unen laatuna.

Ihminen tarvitsee väyliä ilmaista tunteitaan. Kulttuurielämykset, musiikki, taide, kirjallisuus, tarjoavat keinoja kokea, purkaa ja käsitellä tunteita ja ajatuksia. Ajatusten ja tunteiden jakaminen toisten ihmisten kanssa, joko puolison, ystävien kanssa tai vertaisryhmässä, huoltaa sosiaalisia tarpeitamme.

Ihminen on myös henkinen olento. Henkisyydellä tarkoitetaan sitä osaa persoonassamme, jonka kautta pohdimme elämäämme ja siihen liittyviä arvoja ja tarkoitusta. Ongelmallisen rahapelaamisen vuoksi muutostyötä tekevän on erityisen tärkeää pyrkiä hiljentymään ja miettiä niitä asioita, jotka elämässä todella merkitsevät ja joita kohti haluaa mennä.

Pohdi

  1. Millaisia huoltotoimenpiteitä sinulla on käytössäsi tällä hetkellä?
  2. Minkä osa-alueen huolto on hyvällä tolalla? Mikä osa-alue vaatii enemmän huomiota?
  3. Jos pelaaminen on toiminut nautinnon lähteenä ja tuottanut vahvoja tunne-elämyksiä (mm. tuonut jännitystä elämään), niin miten voisit korvata tätä. Tarvitseeko sitä korvata?
  4. Miten suhtaudut tylsyyteen? Kuuluuko tylsyys silloin tällöin elämään?
  5. Oletko pohtinut henkisyyttä itsessäsi? Arvoja, tarkoitusta, omaa paikkaasi läheistesi elämässä ja sitä mitä haluat elämältä?