Hyppää sisältöön

Tarinani

Tarinani

Vertaistuessa oman tarinan kertominen antaa mahdollisuuden saada vertaisuutta ja ymmärrystä omasta kokemuksestaan ja samalla tuettava ja tukija tutustuvat toisiinsa. Tarina toimii hyvänä työkaluna omassa muutostyössä ja voimaantumisen aloittamisessa ja sen varrella.

Usein tapahtumat ovat mielessä sumuisena tai sekavana ja voi olla vaikeaa hahmottaa oman toimintansa kulkua tai motiiveja. Koska toisen käytös muuttui? Milloin itse ymmärsin, että tarvitsen apua ja tukea? Mitä silloin tapahtui ja kuinka kaikki jatkui?

Oman tarinan kirjoittaminen voi toimia terapeuttisena työvälineenä. Se saattaa auttaa ymmärtämään elämän kulkua ja tuomaan oivalluksia. Tarinan työstämisen kautta voi tarkastella itseään osana laajempaa kokonaisuutta, johon kuuluvat kasvuympäristö, työ, perhe ja muut läheiset, merkittävät elämäntapahtumat – myönteiset ja vaikeat. 

Mitä olen kokenut ja kuinka minusta tuli minä? Miten rahapelaaminen on vaikuttanut minun elämääni? Mitä itse asiassa haluan tulevaisuudessa?

Menneisyys ei muutu, mutta sen merkitys voi muuttua. 

Harjoitus

Oman tarinan hahmottaminen on prosessi. Se vie aikaa ja vaatii muistelemista. Siksi ajan kanssa kirjoittaminen on paras tapa hahmottaa omaa historiaansa. Kaikki eivät ole tottuneita kirjalliseen tuottamiseen: silloin voi laittaa asioita muistiin esimerkiksi ranskalaisilla viivoilla tai nauhoittaa puhelimen äänitallentimeen kertomusta.

Antamalla aikaa itsellesi kirjoitus pikkuhiljaa täydentyy. Älä huolehdi kirjoitusasusta tai välimerkeistä. Muista, että kirjoittaminen ei ole itse tarkoitus, vaan se on väline itsetuntemukseen. 

Oman tarinan työstämisen voit aloittaa myös muistelemalla elämää taaksepäin ja kirjoittamalla ylös päivämääriä tai vuosia, joita tulee mieleen merkittävistä tapahtumista. Sen voi myös piirtää esimerkiksi aikajanalle. Tämän jälkeen voit laajentaa tapahtumien taustoja ja merkitystä kirjoittamalla lisää näistä tapahtumista. Joillekin auttaa myös se, että katselee menneisyyden valokuvia, jolloin aikajana hahmottuu kuvien avulla.

Kokemustarinoita löydät Pelirajaton-verkkosivuilta: pelirajaton.fi/tarinat

Omaa tarinaa voi lähestyä seuraavien väliotsikoiden sekä apukysymysten kautta: 

1. Millainen on suhteeni pelaavaan läheiseen?

 • Puoliso, vanhempi, lapsi, sisko/veli, ystävä?
 • Millaiseksi suhdetta kuvailisin?

2. Millaista elämä on ollut?

 • Millaisia muistoja ja tunteita läheiseeni liittyy?
 • Missä vaiheessa pelaaminen tuli esille?
 • Miten olen suhtautunut rahapelaamiseen?
 • Missä vaiheessa pelaamisesta alkoi näkyä haittoja?  Millaisia ne olivat? Miten ne vaikuttivat minuun?

3. Elämäntilanteen muutos

 • Missä vaiheessa pelihaitat kriisiyttivät suhteeni läheiseen? Mitä silloin tapahtui? 
 • Mikä on ollut ratkaiseva hetki?  Millaisia tunteita minulla oli siinä hetkessä?
 • Oletko yrittänyt vaikuttaa läheiseni pelaamiseen?  Millaisia kokemuksia ne ovat olleet?
 • Millainen muutosvaihe on ollut mahdollisen kriisin jälkeen?

 4. Miten tästä eteenpäin? 

 • Missä vaiheessa olen nyt suhteessa läheiseeni ja hänen  pelaamiseensa?
 • Mitä toivon elämältäni ja mitä tavoittelen? Mitä toivon tapahtuvaksi lähitulevaisuudessa?
 • Mitä asioita kuuluu hyvinvointiini? Kuinka voin niiden toteutumiseen vaikuttaa?
 • Minkälaisessa suhteessa olet pelaajan kanssa?
 • Onko jotain mitä toivon pelaajalta?