Hyppää sisältöön

Talous- ja velkasanastoa

Talous- ja velkasanastoa

Maksuhäiriömerkintä?

Maksuhäiriömerkintä tulee maksamattomasta velasta ja se merkitään luottotietorekisteriin. Luottotietorekisteriin häiriö merkitään tavallisesti sen jälkeen, kun velkoja on hakenut laskulle tai velalle käräjäoikeudesta maksutuomion.

Maksuhäiriömerkintöjä voi saada useammassa eri vaiheessa:

  • Velkojan ilmoittama maksuhäiriömerkintä.
  • Käräjäoikeuden ilmoittama maksuhäiriömerkintä.
  • Ulosoton ilmoittama maksuhäiriömerkintä.
  • Maksuhäiriömerkintä velkajärjestelystä.
  • Maksuhäiriömerkintä edunvalvonnasta tai oma luottokielto.

Perintä ja ulosotto?

Perinnässä peritään maksamatonta laskua tai velkaa.

Perintä alkaa yleensä siitä, kun velkaa ei makseta. Velalliselle lähetetään maksuhuomautus tai -vaatimus ja maksusopimus. Silloin velan voi vielä maksaa vapaaehtoisesti. Kirjeen lähettää yleensä perintätoimisto.

Velkaa voidaan periä myös oikeudellisesti. Velalle haetaan käräjäoikeudesta maksutuomio ja velkoja toimittaa velan ulosoton perittäväksi. Ulosottoon menevistä veloista tulee maksuhäiriömerkintä.

Jotkut velat kuten terveyskeskusmaksut ja sakot ovat ulosottokelpoisia ilman maksutuomiota.

Ulosotto voi periä velkaa suoraan velallisen palkasta tai eläkkeestä. Velkaa voidaan periä myös ulosmittaamalla eli myymällä omaisuutta.

Perinnässä alkuperäiseen velkaan lisätään perinnästä koituneet maksut ja viivästyskorot. Myös käräjäoikeuden maksutuomiosta tuleva maksu lisätään velkaan. Laskujen ja velkojen perintä alkaa eräpäivästä. Velkojen perintä päättyy viimeistään niiden lopulliseen vanhentumiseen.

Velkojen järjestelykeinot?

Omaan tilanteeseen sopivan keinon selvittämiseksi on tiedettävä oma maksuvara ja velkamäärä. Kannattaa olla yhteydessä talous- ja velkaneuvontaan ja käydä oma tilanne läpi ammattilaisen kanssa.

Velkojen järjestelyllä pyritään aina koko velkatilanteen järjestämiseen. 

Usein ylivelkatilanteessa maksusuunnitelmat tai järjestelylaina eivät ratkaise koko velkaongelmaa, vaan velat on päästettävä ulosottoon. Ulosoton alettua ja tilanteen vakiinnuttua voidaan selvittää mahdollisuutta esimerkiksi yksityishenkilön velkajärjestelyyn.