Hyppää sisältöön

Muutoksen vaikutus itseeni 

Muutoksen vaikutus itseeni

Pelaajan tekemiset tai tekemättä jättämiset aiheuttavat taakkaa läheisen hyvinvoinnille. Läheisen muutostyöskentelyyn kuuluu, että hän tarkastelee ja löytää tasapainon siihen, mikä on toisen vastuuta ja mikä on omaa, mikä on ihmissuhteessa hyväksyttävää ja mikä ei sekä missä menee raja sille, kuinka paljon toiselle on valmis antamaan ja mitä toiselta voi edellyttää. Tärkeä osa läheisen toipumista on myös oppia sietämään omia tunnetilojaan sekä epävarmuuttaan, joka juontaa juurensa toisen ihmisen toiminnasta.

Ketään ihmistä ei tarvitse hylätä oman onnensa nojaan. Toisesta välittäminen tai rakastaminen ei silti tarkoita sitä, että pitää sietää itseään rikkovaa toimintaa. Läheisellä on oikeus ja velvollisuus päättää, kuinka lähellä tai kaukana pelaaja voi milloinkin olla, jotta itse voi elää mahdollisimman hyvää elämää. Apua, tukea ja neuvoja on pelaajalle kyllä olemassa ammattiauttajien ja vertaistuen muodossa. Joskus läheinen tarvitsee harkinta-aikaa ja etäisyyttä, joskus taas ratkaisuna voi olla ero.

Rajojen asettaminen on erityisen tärkeää, kun lähipiirissä on ihminen, joka ei hallitse toimintaansa ja vaarantaa tekemisillään myös muiden hyvinvointia. Läheisen rajat suojelevat muun muassa omaa henkistä hyvinvointia, fyysisiä rajoja, tunteita sekä taloutta. Ylivastuullisuus, muiden pelastaminen oman hyvinvoinnin tai taloudellisen turvallisuuden kustannuksella sekä säälin ja rakkauden sekoittaminen voivat olla merkkejä jämäkkyystaitojen ja terveiden rajojen puutteesta. Rajaton läheinen uhraa helposti itsensä ja pitää muiden tarpeita tärkeämpinä kuin omiaan. 

Läheinen on se ihminen, joka voi tehdä näihin asioihin muutoksen. Suurin osa muutosta tekevistä joutuu totuttelemaan uudenlaiseen tapaan tunnistaa tunteensa, ajatuksena ja näistä seuraavat tekonsa. Muutos vaatii opettelua ja rakentuu päiväkohtaisesti, viikko toisensa jälkeen. 

Oman asenne-, tunne- ja ajattelumaailman aktiivinen pohtiminen on keskeinen osa pelaajan muutostyön lisäksi myös läheisen muutosmatkaa. Koska muutos vie energiaa ja vaatii voimia, on matkaa käyvän läheisen tärkeää pyrkiä pitämään fyysisestä, psyykkisestä ja henkisestä jaksamisestaan hyvää huolta. Jos jaksaminen ei ole hyvässä tasapainossa, niin omista rajoista, tarpeista ja oikeuksista kiinnipitäminen saattaa helposti unohtua. ’

Pohdi

  • Mitä ajatuksia tekstissä kuvailtu läheisen muutos herättää?  
  • Onko läheisten (puolisoiden, vanhempien, sisarusten) mahdollista löytää tasapaino ja hyvä elämä, vaikka toisen pelaaminen ei loppuisi?
  • Mihin asioihin itsessäsi haluaisit oman hyvinvointisi takia saada muutosta?