Hyppää sisältöön

Suhde rahaan ja taloustaidot

Suhde rahaan ja taloustaidot

Rahasta puhuttaessa, puhutaan samalla monista ihmisen identiteettiin liittyvistä kokemuksista, arvoista ja asenteista. Muutostyötä tehtäessä, on hyvä pohtia omaa rahankäyttöä ja taloudenhallintaa.

Miten on tottunut hoitamaan näitä asioita? Millaisia taitoja tarvitsee?

Moni kertoo, että näihin asioihin vaikuttaa esimerkiksi:

 • Käytettävissä olevien tulojen määrä
 • Tiukka tai kuormittava elämäntilanne
 • Omat ja läheisten tarpeet
 • Kasvatus ja lapsuuden perheen mallit
 • Tunteet
 • Haaveiden ja unelmien toteuttaminen
 • Totutut tavat ja arjen rutiinit
 • Houkuttelevat mainokset ja tarjoukset
 • Sosiaalinen paine

”Rahalla on ollut minulle monta roolia. Se on ollut ihmisarvon mittari, laastari, mahdollistaja, portti. Valtaosa rahan rooleista on liittynyt tunneperäisiin asioihin. Omalla kohdallani rahan isolla roolilla on ollut paljon osuutta tekemiini virhevalintoihin, joista pelaaminen ehkä se isoin.”

Pohdi

 1. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, miten käytät arjessasi rahaa?
 2. Mikä sinusta on tehnyt sellaisen rahankäyttäjän kuin nyt olet?

”Olen pienenä saanut kaiken haluamani. Kotona ei opetettu arvostamaan rahaa tai että sen eteen olisi tarvinnut tehdä jotain. Tästä pois opettelu on ollut vaikeaa, mutta nykyiset arvoni ovat kuitenkin erilaiset.

Seuraan tulojani ja menojani; lasken joka kuukaudelle, paljonko minulla on käytettävissä rahaa.

Vaikka olen ollut velkajärjestelyssä neljä vuotta, rahaongelmani loppuivat siihen hetkeen, kun lopetin pelaamisen. Osaan nykyään jopa säästää. Tuntuu äärimmäisen palkitsevalta, kun saa ostettua mielekkään asian omilla säästöillä. Minun on myös tarvinnut opetella elämään sen mukaan paljonko rahaa jää asumisen, laskujen ja velkajärjestelyerän jälkeen käyttöön.”

Osa on saanut jo lapsuudesta paremmat valmiudet raha-asioiden hoitamiseen kuin toiset. Usein oletetaan, että viimeistään aikuisuudessa ihminen osaa käyttää rahaa vastuullisesti ja järkevästi. Rahankäyttötaitoja, eli sitä miten pärjää olemassa olevilla tuloilla ja osaa suunnitella ja seurata rahankäyttöä, voi harjoitella ja oppia.

Mistä taloudenhallinta koostuu?

Ymmärrys tuloista ja menoista sekä käyttövaroista.

 • Rahat riittävät tasaisesti koko kuukaudeksi
 • Laskut maksetaan ajallaan:
  • Ensin asumiskulut ja muut välttämättömät menot (ruoka, lääkkeet, vakuutukset)
  • Seuraavaksi muut laskut, kuten liikkuminen, puhelin- ja nettiliittymä
  • Sen jälkeen velat ja niistä ensin velat, joiden maksamatta jättäminen vaarantaa asumisen, työssäkäynnin tai muun välttämättömyyden
 • Rahan käyttö on suunnitelmallista
 • Hankinnat tehdään tulot ja menot huomioiden
 • Säästäminen
 • Ennakointi
 • Taito huomata muutokset ja reagoida niihin
 • Taito etsiä tietoa, jos joku asia on vaikea tai epäselvä.

Voit myös miettiä taloudenhallintaasi seuraavien näkökulmien kautta:

 1. Tutki mihin rahasi menevät.
  • Mikä on pakollista ja mikä ei?
  • Millaisia valintoja voisit tehdä?
 2. Tutki millaiset tulot sinulla on.
  • Kuinka paljon sinulle jää käyttövaraa?
 3. Suunnittele rahankäyttöä ja hankintoja.
  • Miten voisit ennakoida mahdollisia muutoksia?
  • Onko säästäminen mahdollista?

Pohdi

 • Miten arvioisit omaa taloudenhallintaasi?
 • Mikä toimii ja missä olisi opeteltavaa?

Syvenny aiheeseen

Perehdy taloustaitoihin ja taloudenhallinnan työvälineisiin Takuusäätiön verkkosivuilla. Sivuilla on tietoa arjen rahankäytöstä, fiksuista kulutusvalinnoista ja säästämisen aloittamisesta. Saat myös työkaluja ja vinkkejä budjetointiin ja kohtuulliseen kuluttamiseen.

Testaa oman taloutesi tilanne

Vastaa kahdeksaan helppoon kysymykseen, jotka koskevat viimeaikaisia kokemuksia rahan käytöstä, sen riittävyydestä ja säästämisestä. Vastattuasi saat tietää, onko taloutesi hyvällä mallilla vai onko syytä huolestua. Saat myös käytännön neuvoja, miten voit lähteä parantamaan omaa taloustilannettasi.