Hyppää sisältöön

Tervetuloa

Tervetuloa!

Tietopankin sisällöt, läheisille ja pelaajille ovat siirretty Pelirajaton-toiminnan tuettaville suunnatuista työkirjoista. Työkirjat ovat koottu Pelirajaton-toiminnan lähes kymmenen vuoden rahapelihaittatyön kokemuksen perusteella, sekä perustuen rahapelaamisen ja läheisenä elämisen tutkittuihin tietoihin ja tilastoihin.

Liiallisesta rahapelaamisesta toipuminen ei tapahdu sormia napsauttamalla. Se on matka, jonka aikana opitaan uutta pelaamisesta, itsestä ja suhteista läheisiin, pohditaan omia arvoja sekä opitaan tunnistamaan tyypillisiä tunne- ja ajattelumalleja, jotka mahdollistavat pelaamisen jatkumisen ilmeisistä haitoista huolimatta. Matkan aikana opetellaan myös antamaan itselle anteeksi ja suhtautumaan luottavaisesti tulevaisuuteen. Osallistujat saavat toisiltaan vertaistukea ja ymmärtävät ettei ongelman kanssa tarvitse olla yksin.

Pelirajaton-toiminta nojaa kognitiivisbehavioristiseen tapaan ajatella ihmisen toipumisesta. Ihmisiä tuetaan havainnoimaan omaa käyttäytymistään ja siihen vaikuttavia tilanteita sekä tunne- ja ajattelumalleja. Oman käyttäytymisen ymmärtämisen myötä ihmiselle avautuu mahdollisuus muuttaa sitä. Enää ei tarvitse olla neuvoton ja kulkea sumussa.

Pelirajaton-toiminnassa ihminen itse nähdään aktiivisena toimijana omassa asiassaan ja uskotaan jokaisen kykyyn ratkaista ongelmia elämässään. Pidämme olennaisena, että ihmiset oppivat pohtimaan arvomaailmaansa ja pyrkivät tulevaisuudessa löytämään elämälleen uusia ja mielekkäitä tarkoituksia pelaamisen sijaan. Sosiaalipedagogisen ajattelun kulmakivenä on yhteisö ja yhdessä voimaantuminen. Mielestämme se luo vankan pohjan peliongelmasta toipumiselle.

Toipuminen on matka, jonka aikana tehdään muutostyötä. Matkalle lähdetään, sen aikana koetaan matkan rasituksia ja lopulta päästään perille. Muutosmatkan edistyminen näkyy arjen valintatilanteessa: pelaanko vai en? Matkalla opetellaan tekemään oikea valinta. Ystävät ja läheiset, jotka suostuvat toipujan kanssa samalle matkalle, tukevat matkan rasituksissa.

Uskomme, että jokainen muutosmatkan jaksava pääsee lopulta päämääräänsä. Matkalla oppii tuntemaan itsensä paremmin, tunnistamaan tunne-, ajattelu-, toiminta- ja reagointitapansa, todelliset arvonsa, toiveensa ja motivaationsa. Jos panostat nyt tulevaan muutokseen, annat itsellesi mahdollisuuden sille, että tavoittelemasi toiveet ja odotukset käyvät toteen.

Hyvää matkaa!

Pelirajaton-toiminnasta ja sen palveluista voit lukea lisää pelirajaton.fi